Legislacja

Minister omawia planowaną nowelizację ustawy

24 stycznia 2020

Minister omawia planowaną nowelizację ustawy
iTV transmisje. 4. posiedzenie Sejmu RP IX kadencji [kliknij] (fot. Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz)

Na swoim 4. posiedzeniu obradował Sejm RP IX kadencji. Debatowano nad dokumentem: "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2018 r." (druk nr 76) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druk nr 124). Wystąpił wiceminister infrastruktury Rafał Weber oraz poseł Jerzy Polaczek, sprawozdawcza Komisji Infrastruktury. Swoje oświadczenia przedstawili przedstawiciele klubów i kół, zadali wiele pytań. Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie dokumentu ma się odbyć na kolejnym posiedzeniu.

W dyskusji, często emocjonalnej, nad dokumentem posłowie zwracali uwagę na wiele ważnych zagadnień – oto ich fragmenty:

- Poseł Jerzy Paul: - Na jezdniach ginie zbyt wiele osób. Przyczyna tej smutnej statystyki leży często w niedostosowaniu prędkości jazdy do warunków panujących na drodze. Znamiennym jest fakt, że do największej ilości zdarzeń drogowych dochodzi w ciągu dnia podczas bardzo dobrych warunków atmosferycznych. A najmniej wypadków jest podczas mgły i opadów śniegu. Co tylko potwierdza, że nasi kierowcy jeżdżą zdecydowanie za szybko i bardzo niebezpiecznie;

- Poseł Maciej Lasek: - Jednym z niewielu pozytywnych trendów jest to stale zmniejszająca się liczba wypadków drogowych spowodowanych przez pieszych. To pokazuje, że prawdopodobnie programy, które zostały wdrożone w tym zakresie i świadomość pieszych staje się coraz większa. Ale jednak – i musimy to zauważyć – że trzeci rok z rzędu wzrasta liczba zabitych na przejściach dla pieszych. Od 2015 roku wzrosła o ponad 15%;

- Posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk: - Należy zwrócić uwagę, iż wzrosła liczba ofiar w grupie seniorów w wieku 60+. Mówiąc o rządowych propozycjach zmian przepisów pytała: - Kiedy poznamy szczegóły tych propozycji i harmonogramy ich wdrażania? Kiedy dowiemy się, iż zapowiadana poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (…). Kiedy dowiemy się, że pierwszeństwo pieszych - przed wejściem na przejście dla pieszych – będzie pierwszeństwem realnym?;

- Poseł Michał Krawczyk: - Trzeba czytać statystyki. W statystykach widać, że przede wszystkim wzrosło zagrożenie dla seniorów. I mam pytanie do rządu, do pana ministra – jak rząd chce poprawić bezpieczeństwo seniorów? Nie trzeba denerwować się na tych co źle jeżdżą, tylko uczynić bezpieczeństwo nieuchronnym;

- Posłanka Agnieszka Hanajczyk: - Kiedy powstaną obowiązkowe standardy bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego? Kiedy będziemy mieli z bezwarunkową zasadą pierwszeństwa pieszych? Kiedy będą nieuchronne kary dla łamiących przepisy?;

- Posłanka Katarzyna Kretkowska: - Czy jest planowana jakaś kampania społeczna – choćby na poziomie lokalnym, przez lokalną telewizję publiczną – ostrzegającą, czy przypominającą kierowcą o tym o czym premier nas zapewniał w swoim exposee, mianowicie o pierwszeństwie dla pieszych na przejściach dla pieszych? Czy mogę oczekiwać, że będą środki na taką kampanię społeczną? Drugim problemem jest to, że rośnie ilość wypadków na rondach;

- Poseł Paweł Szramka: - Poza akcjami edukacyjnymi warto wprowadzić jakieś zmiany systemowe w szkolnictwie;

- Poseł Marek Sowa: - Najważniejsze, abyśmy eliminowali braki w infrastrukturze, które również są przyczyną wielu zagrożeń;

- Poseł Marek Rutka: - Czy instytucje państwowe powołane do dbania o kwestie bezpieczeństwa ruchu drogowego realnie czerpią przykłady z rozwiązań Wizji ZERO?

- Poseł Mirosław Suchoń: - Czy ministerstwo planuje wdrożyć jakieś działania związane z innym podejściem do działania infrastruktury? Czy ministerstwo przewiduje zmianę przepisów, która skutkowałaby wydłużeniem trwania zielonego światła, co jest absolutnie kluczową sprawą zwłaszcza dla seniorów i osób, które mają ograniczoną możliwość poruszania się?

Przedstawiciel ministerstwa infrastruktury – Rafał Weber - odpowiadał na pytania posłów, omówił założenia projektu zmian, powiedział m.inn.: (…) Skupię się na tym naszym zamiarze trzech zmian legislacyjnych, które w najbliższym czasie zostaną zrealizowane.

Pierwszeństwo dla pieszych. - Cieszę się bardzo, iż troje posłów, którzy na posiedzeniu Komisji Infrastruktury mówili o „bezwzględnym pierwszeństwie dla pieszych” dzisiaj już tego słowa „bezwzględne” nie używa. (…) Nie ma to racji bytu i nie będzie miało racji bytu, nie tylko w przepisach prawnych, ale - mam nadzieję - również w świadomości, szczególnie pieszych. (…) Wprowadzimy pierwszeństwo dla pieszych już w momencie wejścia na przejście dla pieszych, czyli wtedy kiedy pieszy będzie oczekiwał, kiedy będzie wyrażał zamiar wejścia na przejście dla pieszych, wtedy kiedy będzie stał w strefie przejścia dla pieszych. Już wtedy będzie miał pierwszeństwo, ale będzie zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności. Czyli też będzie zobowiązany do tego, aby upewnić się wejście na przejście dla pieszych nie zagrozi mu.

Ujednolicenie prędkości. – Dzisiaj prędkość między godziną 23. a 5. rano w obszarze zabudowanym, ta maksymalna prędkość to 60 km/godz. Między 5. Rano a 23. to 50 km/godz. Jesteśmy jedynym krajem, który ma tutaj wprowadzone takie zróżnicowanie. W tym projekcie chcemy ujednolicić tę prędkość, uspokoić ten ruch. Wytonować i objąć maksymalną prędkością w obszarze zabudowanym całą dobę. Maksymalna prędkość wówczas będzie wynosiła 50 km/godz.

Zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie powyżej 50 km/godz. prędkości dopuszczalnej w obszarze niezabudowanym. W tej chwili taki przepis istnieje w obszarze zabudowanym. W naszej ocenie przynosi on pozytywne skutki. Dlatego chcemy to poszerzyć.

Minister podsumował. Generalnie nasze działania legislacyjne będą nastawione na uspokojenie ruchu. Na zahamowanie brawury na drogach. Na spowodowanie większej świadomości o tym, że prędkość zabija, że jest niebezpieczna i im wolniej będziemy jeździć tym będziemy bezpieczniejsi.

Oczywiście w ustawie zakładany jest 9. miesięczny okres vacatio legis. Po to – aby po pierwsze – trafić z tymi zmianami do społeczeństwa. Też mamy plan na taką szeroko zakrojoną akcję edukacyjną. Mamy pomysł i wiemy skąd na to pozyskać środki finansowe. Mam nadzieję, że będzie nam dane przez najbliższe miesiące prowadzić właśnie tego typu akcję, aby wszyscy uczestnicy ruchu drogowego wiedzieli o tych zmianach, które w najbliższym czasie zostaną wprowadzone. I w dalszym ciągu będziemy realizowali inwestycje wzmacniające przejścia dla pieszych. Mamy w planach projekt doinwestowania przejść dla pieszych. A w zasadzie doświetlenia przejść dla pieszych. Taki projekt był w 2019 roku realizowany w województwie małopolskim. On przyniósł niesamowite efekty. Można się z nim obserwując jak w tej chwili są doświetlone ulice w mieście Andrychów. Jestem pod wrażeniem co tam zostało zrobione. Chcemy, aby te przejścia które są wyjątkowo niebezpieczne, które znajdują się na ciągach dróg krajowych, czyli które są zarządzane przez GDDKiA, również zostały doświetlone, dooznakowane, tak aby pieszy był widoczny wtedy, kiedy stoi przed przejściem dla pieszych i chce z niego skorzystać, chce na nie wejść.

Przepisy prawa to jedno, akcje edukacyjne to drugie, inwestycje w infrastrukturę drogową – na jeszcze większą skalę – to trzecie. I kwestia czwarta, czyli kontrole. Są tacy, którzy domagają się dużo większej fotoradarów na polskich drogach niż jest to teraz. Są takie organizacje, które postulują żeby ustanowić w sieci nawet dwa tysiące fotoradarów. My, aż tak daleko idący nie jesteśmy. Wykorzystaliśmy Instytut Transportu Samochodowego po to, aby przeprowadził gruntowną analizę tych miejsc. Tych najniebezpieczniejszych, tam gdzie dochodziło do największej ilości wypadków, dochodziło do największej ilości ofiar, nawet śmiertelnych. Tam gdzie kierowcy najczęściej łamali przepisy prawa, polegające na przekroczeniu prędkości. I w tych 26. nowych miejscach na koniec tego roku powstaną fotoradary. Natomiast innym elementem wzmocnienia kontroli są odcinkowe pomiary prędkości, są rejestratory przejazdu na czerwony świetle na skrzyżowaniach, ale tez na przejazdach kolejowych. Mamy już w realizacji program, który wzmacnia czuwanie nad tym, aby przestrzegać przepisy ruchu drogowego.

Zgłoszono wniosek o odrzucenie dokumentu w całości. Wniosek zostanie poddany głosowaniu na następnym posiedzeniu Sejmu RP. (jm)