Przegląd prasy

Projekt „rowerem do szkoły”

1 października 2009

Władze Radomia chcą przekonać uczniów szkół ponadgimnazjalnych, by do szkoły przyjeżdżali rowerami. Przy każdej szkole ponadgimnazjalnej zainstalowano stojaki rowerowe - poinformowała Ryszarda Kitowska z radomskiego magistratu. - W tym roku miasto, realizując działania na rzecz zrównoważonego transportu, przystąpiło do realizacji projektu "Rowerem do szkoły". "Zakupiono 230 stojaków rowerowych i zamontowano w 19 placówkach ponadgimnazjalnych i jednym gimnazjum - powiedziała Kitowska. Realizacja projektu możliwa była dzięki współpracy Partnerów: Gminy Miasta Radomia, która ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupiła stojaki oraz Salonu Rowerowego “Rodex” z siedzibą w Radomiu, przy ul. Wierzbickiej 26/44, który pokrył koszty ich montażu w szkołach.

8dda6ba0947339bcdcf5a9f0be02ca502ca7056d 

(Fot.: PD@N 318-18) ^ W sumie w Radomiu zamontowano 230 stojaków typu odwrócone U przed 19 placówkami. Stojaki wykonane są z rury stalowej giętej ocynkowane ogniowo, bez malowania proszkowego w tym 38 szt. z reklamą wykonaną na metalowych, galwanizowanych i pomalowanych na kolor niebieski tablicach z wypalonymi ogniowo informacjami zawierającymi motyw roweru w centralnej części oraz nazwę i dane adresowe Partnerów projektu.

Słowa kluczowe rowery rowery - parkowanie