Przegląd prasy

Protest suwalskiego WORD

25 lutego 2006

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach, po konsultacji m/n z nauczycielami wychowania komunikacyjnego w Gminnych Centrach BRD, złożył do Zarządu Głównego PZM - jako głównego organizatora - protest, w związku z dokonanymi zmianami w regulaminach Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, bez wcześniejszej konsultacji ze środowiskami, gdzie bezpośrednio organizuje się i rozgrywa te konkursy:

?....Protestujemy przeciwko wprowadzeniu obowiązku startu zawodników szkół podstawowych na rowerach górskich o kołach ?26 zamiast dotychczasowych składaków o kołach ?20. Informujemy, że w związku z tymi turniejami szkoły i Gminne Centra Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego od lat wyposażane są w rowery, na których przeprowadzało się dotychczas rywalizację wśród młodzieży. Ideą powstawania Gminnych Centrów BRD jest m.in. stworzenie możliwości faktycznej nauki jazdy rowerem i faktycznego uczestnictwa w eliminacjach turnieju. Między innymi pod potrzeby tego konkursu Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w Suwałkach, Białymstoku i Łomży wyposażyły i nadal wyposażają pracownie wychowania komunikacyjnego w takie rowery finansując ich zakup. Nie chce się wierzyć, że komuś zależy na zmniejszeniu udziału dzieci w tak popularnym turnieju. Należałoby zadać pytanie: komu i kto chce na tym zarobić? Pragniemy poinformować, iż będziemy inicjatorem bojkotu tego turnieju, a sprawa ta zostanie poruszona na zebraniu Stowarzyszenia Dyrektorów WORD 28 lutego z propozycją odstąpienia od jego finansowania i wsparcia organizacyjnego przez WORD ? y. Liczę, że zdrowy rozsądek zwycięży, a jest jeszcze czas, aby ten bubel regulaminowy zmienić. Jednocześnie proponujemy, aby w przyszłorocznym regulaminie Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego pozostawić jazdę motocyklem dla uczniów szkół średnich, natomiast w regulaminie Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów gimnazjów wprowadzić jazdę sprawnościową motorowerem lub gimnazjalistom-motorowerzystom zorganizować oddzielny konkurs.

Z poważaniem Dyrektor WORD w Suwałkach mgr Aleksander Czuper ?

Treść protestu została wysłana także do Przewodniczącego Krajowego Komitetu Organizacyjnego Pana Andrzeja Rajcherta. Protest suwalskiego WORD-u popierają także nauczyciele, prowadzący zajęcia z wychowania komunikacyjnego w Gminnych Centrach BRD na terenie powiatu suwalskiego. Organizatorzy protestu oczekują poparcia innych środowisk związanych z organizacją tych turniejów, które w przeszłości dobrze służyły dzieciom i młodzieży zwiększając tym samym bezpieczeństwo na polskich drogach szczególnie w środowisku wiejskim.