Przegląd prasy

Strona w postępowaniu o rejestrację pojazdu

Autor: Gazeta Prawna

19 października 2005

"Gazeta Prawna" komentuje orzecznictwo w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o zarejestrowaniu pojazdu, wydanej na rzecz poprzedniego właściciela, osoba, która nabyła od niego pojazd i jest aktualnym właścicielem tego pojazdu, już zarejestrowanego na jej rzecz, ma interes prawny w tej sprawie w rozumieniu art. 28 k.p.a.

Słowa kluczowe rejestracja pojazdów