Przegląd prasy

Tęgoborze: Z myślą o potrzebach transportowców

12 września 2022

Tęgoborze: Z myślą o potrzebach transportowców
(fot. Autor)

Po raz kolejny Tęgoborze gościło uczestników konferencji pod hasłem „Transport 2023 - działania na rzecz wsparcia branży przewozów drogowych dla utrzymania konkurencyjności na europejskim rynku transportowym”, corocznie organizowanej przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych „Galicja”. Wydarzenie odbywało się w roku 20-lecia istnienia Stowarzyszenia „Galicja” i była okazją do podsumowania jego działalności na rzecz przewoźników.

Gośćmi Konferencji byli: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, sekretarz stanu Rafał Weber, Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur oraz liczni przedstawiciele władz rządowych i samorządowych. Wśród gości zagranicznych przybyli reprezentujące Ministerstwo Transportu Ukrainy Alexandra Azarkhina oraz Kateryna Onyshchenko, Policję Włoch Paolo D’Amore.

Konferencję otworzył prezes Stowarzyszenia „Galicja”. W swoim wystąpieniu podjął problemy z jakimi boryka się branża transportowa, mówił o wzroście kosztów funkcjonowania firm transportowych oraz brakach kadrowych wśród kierowców. Wskazał na zbyt małą aktywność władz państwowych dla ochrony branży. Zarówno minister Andrzej Adamczyk, jak wiceminister Rafał Weber zabrali głos, zapewniali o zrozumieniu i deklarowali wsparcie rządu dla transportowców. Przedstawili wizje planowanych zmian legislacyjnych, zmian infrastruktury drogowego i innych adresowanych do przewoźników.

Z kolei ukraińscy goście gorąco dziękowali za pomoc jaką polskie społeczeństwo okazało ich rodakom. Poinformowali o rozpoczęciu wdrażania procedur odpraw dla pojazdów opuszczających Ukrainę „na pusto”, co stanowiło poważnym problemem dla polskich przewoźników oczekujących na przejścia granicznych nawet po kilka dni. Przedstawiciel włoskiej inspekcji drogowej poinformował o nowych procedurach związanych z likwidacją skutków wypadków drogowych na terenie Włoch. To komunikaty bardzo przydające się przewoźnikom np. w przypadku zatrzymania pojazdu po wypadku do ekspertyz sądowych i procedury zwrotu pojazdu po jej zakończeniu. Możliwość uzyskania takich szczegółowych informacji „z pierwszej ręki” została doceniona przez liczenie zgromadzonych uczestników Konferencji.

Ciekawym wystąpieniem - adresowanym przede wszystkim do szkoleniowców - okazało się wystąpienie Tomasza Matuszewskiego, wicedyrektora WORD w Warszawie, który wyraził swoje zaniepokojenie spadkiem jakości szkolenia kierowców, zarówno wśród kandydatów na kierowców, jak i kierowców zawodowych. Ta ocena spotkała się z emocjonalną reakcją ministra Andrzeja Adamczyka, który zapewnił, że resort dokona gruntownej przebudowy sytemu szkolenia w obu zakresach.

W drugiej części Konferencji uczestnicy przede wszystkim skupili się na kwestiach ekonomicznych, związanych z rosnącymi kosztami wymuszonymi wejściem w życie „pakietu mobilności”. Obecni eksperci wskazywali na problemy dotyczące prawidłowego rozliczania wynagrodzeń kierowców w transporcie międzynarodowym także związanych z delegowaniem kierowców. Innym ważnym podjętym tematem były problemy pozyskiwania do pracy kierowców oraz kwalifikacji zawodowych zatrudnianych. Przedsiębiorcy wielokrotnie wskazywali na rosnący problem z realizacją zadań przewozowych przy jednoczesnym deficycie kierowców, szczególnie wobec odczuwalnej utraty grupy z Ukrainy.

Kamil Pijanowski, Dyrektor Akredytowanego Ośrodka Szkolenia Kierowców „LITWIŃSKI” w Tęgoborzu, instruktor nauki jazdy