Przegląd prasy

To problem niemożliwy do rozwiązania przez samych kierowców

4 marca 2020

To problem niemożliwy do rozwiązania przez samych kierowców

Takiej odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury nie możemy pozostawić bez komentarza – komentuje odpowiedź resortu na zapytanie poselskie w sprawie w sprawie budowy sieci ramp do odśnieżania dla kierowców samochodów ciężarowych. Poniżej stanowisko i interesująca propozycja Fundacji Kultury Bezpieczeństwa.

* * *

- Rusztowania do odśnieżania samochodów ciężarowych w praktyce mogą być konstrukcjami stacjonarnymi lub mobilnymi, powalającymi na dostęp do wszystkich elementów pojazdu, które wymagają odśnieżenia. Rusztowanie może być zbudowane z płyty drewnianej, stali lub aluminium i można je składać i rozkładać lub rozbudowywać. Takiej odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury nie możemy pozostawić bez komentarza.

Fundacja Kultury Bezpieczeństwa już drugą zimę promuje bezpieczeństwo w ruchu drogowym w czasie gdy pojawia się problem spadających tafli lodu i zamarzniętych brył śniegu z naczep samochodów ciężarowych i wielogabarytowych. Zwracamy uwagę na pojawiające się wówczas zagrożenia. Na utratę zdrowia lub życia narażeni są wszyscy uczestnicy ruchu drogowego tzn. kierowcy samochodów osobowych, rowerzyści, motocykliści, a także piesi. W związku tym, że problem w Polsce jest bardziej skomplikowany, nie możemy być obojętni na odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Rafała Webera. Jest nam bardzo przykro, że całkowicie pominięte zostały kwestie bezpieczeństwa kierowców samochodów ciężarowych, których odsyła się do odśnieżania swoich pojazdów, z rusztowań odśnieżania pojazdów ciężarowych i wielkogabarytowych, a przecież to pełne ryzyka wykonywanie pracy na wysokości. Przywołajmy definicję z rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy: - Pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

Praca na wysokości to czynność szczególnie niebezpieczna, aby ją wykonywać - na wspominanych przez pana Rafała Webera rusztowaniach - potrzebne są specjalistyczne uprawnienia. Kierowcy samochodów ciężarowych, aby mogli ją wykonywać zobowiązani są do posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na wysokości. Dalej powinni posiadać zaświadczenie ważnego szkolenia bhp (to ostatnie musi być przeprowadzane co najmniej raz w roku, ponieważ taką częstotliwość ustala prawo dla prac szczególnie niebezpiecznych), powinni być zapoznani z oceną ryzyka zawodowego prac na wysokości, wyposażeni w niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz być przeszkoleni w zakresie ich prawidłowego stosowania.

Po zacytowanej pisemnej odpowiedzi ministerstwa nasuwa się jeszcze więcej pytań. Dlaczego Pan sekretarz stanu uważa, że pomimo braku rozwiązań problemu jakim jest nieistnienie ogólnie dostępnych nie rusztowań, a ramp/platform do odśnieżania pojazdów ciężarowych, należy karać? Czy rzeczywiście wystarczą zapisy kodeksu drogowego mówiące o karaniu kierowców mandatem pieniężnym? W którym monecie nastąpi tu profilaktyka i podjęte zostaną działania dla zmniejszenia zagrożenia i wypadków drogowych?

Czy - według omawianej odpowiedzi - odśnieżenie pojazdu na prywatnym parkingu kierowcy, czyli przed wyjazdem w kilkudniową podróż, ma wystarczyć na cały okres realizacji podróży? Przecież kierowcy samochodów ciężarowych mają trasy wielokilometrowe, postoje na przejściach granicznych, przerwy wynikające z obowiązku przestrzegania czasu pracy itd. Przypominamy: czas ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców; dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z 2006 roku i umowy ATER z 1999. Co w takim wypadku?

To właśnie MOP-y, parkingi przy autostradach, drogach ekspresowych, a także parkingi leśne są właściwymi ogólnodostępnymi miejscami dla kierowców samochodów ciężarowych i właśnie w takich miejscach powinni - w sposób bezpieczny dla swojego zdrowia i życia - odśnieżać naczepy. Odśnieżać dzięki specjalnie zaprojektowanej platformie, która nie będzie rusztowaniem, a co za tym idzie nie będą potrzebne dodatkowe uprawnienia.

Problem braku właśnie takiego rozwiązania jest bardzo odczuwalny i nie tylko dla portfela kierowców, ale przede wszystkim dla bardzo dużego zagrożenia utraty zdrowia i życia wszystkich uczestników ruchu drogowego z powodu spadających z nieodśnieżonych naczep samochodów ciężarowych tafli lodu czy brył śniegu. Pamiętając o wszystkich aspektach i zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy kierowców samochodów ciężarowych.

Fundacja Kultury Bezpieczeństwa wraz ze swoim partnerem deklaruje postawienie PODESTU DO ODŚNIEŻANIA w uzgodnionym - strategicznym miejscu. Eksperci, projektanci zadbali, aby był to produkt całkowicie bezpieczny i co niezwykle istotne nie wymagający dodatkowym uprawnień kierowców.

Zapraszamy wszystkich chętny do wspólnego promowania kampanii związanej z odśnieżaniem pojazdów ciężarowych.

Fundacja Kultury Bezpieczeństwa


(grafika – Fundacja Kultury Bezpieczeństwa)