Przegląd prasy

Tramwajowa zielona fala - algorytmy i satelity

15 grudnia 2020

Tramwajowa zielona fala - algorytmy i satelity
(grafika: Urząd m.st. Warszawy – mat. prasowe)

Algorytmy i satelity - tramwaje w stolicy nie tracą czasu i przyśpieszają dzięki systemowi, który włącza zielone światło na skrzyżowaniach.

Już na 145 z ponad 250 skrzyżowań w Warszawie, przez które przejeżdżają tramwaje, jest tramwajowa zielona fala. To prawie 60 procent. System wykrywa nadjeżdżające wagony i przełącza sygnalizację na skrzyżowaniu tak, by tramwaj - podjeżdżając do niego - nie czekał na zmianę świateł. Korzyści są oczywiste - pasażerowie spędzają mniej czasu w podróży.

(grafika: Urząd m.st. Warszawy – mat. prasowe)

Jak to działa? Algorytmy, na podstawie których opracowywane są priorytety, przygotowują pracownicy Tramwajów Warszawskich - dla każdego skrzyżowania jest to robione indywidualnie i testowane w środowisku komputerowym przed wdrożeniem. Dotychczas tworzenie zielonej fali oznaczało, że na torach trzeba było zakładać czujniki wykrywające nadjeżdżające tramwaje. Koszt budowy takiej instalacji na jednym skrzyżowaniu wynosił nawet kilkaset tysięcy złotych. Oznaczało to także budowę podziemnych instalacji, a nawet rozkopywanie ulic. Obecnie system łączy ze sobą dane z czujników zamontowanych przy torach oraz korzysta z nadajników satelitarnych GPS, które są zamontowane we wszystkich tramwajach w Warszawie. System zielonej fali oparty o nadajniki GPS i oprogramowanie Tramwajów Warszawskich działa już na jedenastu skrzyżowaniach. Pierwsze trzy takie skrzyżowania uruchomiliśmy w wakacje. Nowością jest to, że system rozpoznaje teraz nawet numery linii, co w przypadku detektorów torowych nie jest możliwe. To z kolei sprawia, że system przełącza światła dla nadjeżdżających tramwajów z większą niż dotąd precyzją.

Oszczędności dla pasażerów. Priorytet dla tramwaju na kolejnych skrzyżowaniach oznacza skrócenie czasu przejazdu. Wyraźne oszczędności widać już na kilku liniach. Na przykład linia 17 z Tarchomina dociera teraz na Służewiec o dziesięć minut wcześniej, a 41 z Żerania Wschodniego - o dziewięć minut. Przejazd przez Bródno do Dworca Wileńskiego na Pradze skrócił się zaś o trzy minuty, a prędkość wzrosła o 15 procent. Bardzo popularna linia 2 z Nowodworów do metra Młociny jedzie krócej o 5 minut, co oznacza skrócenie czasu przejazdu aż o jedną czwartą.

Korzyści dla środowiska. Za sprawą redukcji zużycia energii, priorytety dla tramwajów to także większa korzyść dla środowiska. Przeprowadzone badanie wykazało, że po wyłączeniu priorytetu na ul. Marymonckiej zużycie energii przez tramwaje wzrosło na tym konkretnym odcinku trasy o 13 proc.

Bezpieczeństwo i pozostali użytkownicy dróg. Dzięki zastosowaniu priorytetów, tramwaje pokonują odległości pomiędzy poszczególnymi przystankami szybciej, jednak ten wzrost prędkości podczas przejazdu nie odbywa się kosztem bezpieczeństwa. Algorytmy uwzględniają również ruch aut osobowych i autobusów.

Plany. Cały czas rozwijamy system priorytetów, który docelowo ma objąć wszystkie warszawskie skrzyżowania z torowiskami i sygnalizacją świetlną. Na koniec roku 2021 planujemy objąć zieloną falą dla tramwajów minimum 75 proc. takich skrzyżowań. Z kolei w roku 2022 priorytetem dla tramwajów ma zostać objętych minimum 90 proc. skrzyżowań z sygnalizacją świetlną.

Najważniejsze liczby

- 145 - liczba skrzyżowań w Warszawie z priorytetem dla tramwajów (58 proc. wszystkich z torowiskiem i sygnalizacją świetlną),

- 75 proc. - tyle skrzyżowań w Warszawie z priorytetem dla tramwajów do końca roku 2021,

- 90 proc. - tyle skrzyżowań w Warszawie z priorytetem dla tramwajów do końca roku 2022,

- 45 - kolejnych skrzyżowań z priorytetami dla tramwajów do końca roku 2021,

- nawet o 24 proc. - o tyle skracają czas przyjazdu priorytety dla tramwajów [trasa Nowodwory – Metro Młociny],

- 3 minuty - o tyle szybciej tramwaj pokonuje średnio trasę dzięki „zielonej fali”,

- 1 dzień życia rocznie odzyskują nasi pasażerowie dzięki priorytetom.