Przegląd prasy

Usuwanie skutków katastrof drogowych

25 marca 2009

c25996a85d9d5135bda7d6c3322cbf9ec84b39aa 1d5d13cd43ee751feb0e618ffa42e0c6835f9af4 (291-12 oraz 291-13)

W Krakowie z inicjatywy Stowarzyszenia Klub Polskiego Trakera zostało zorganizowane seminarium nt. “Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego - wybrane zagadnienia usuwania skutków katastrof drogowych z udziałem pojazdów ciężkich i autobusu”. Współorganizatorami seminarium byli: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Stowarzyszenie Klub Polskiego Trakera, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Tematyka seminarium była wynikiem wzrostu wydarzeń drogowych z udziałem autobusów i pojazdów ciężarowych. Co potwierdziły wypadki jakie miały miejsce w tym dniu na terenie południa Polski. Celem było również skoordynowanie działań państwowych służb ratunkowych z istniejącymi na terenie naszego kraju prywatnych służb ratownictwa technicznego, o znacznym potencjale technicznym i bogatym doświadczeniu.

W seminarium i pokazie brało udział przeszło 100 osób, które z dużym uznaniem oceniło profesjonalizm tak części teoretycznej seminarium jak i sprawność działania ratowników w trakcie pokazu. Szczególnym walorem będzie film szkoleniowy, jaki został kręcony w czasie pokazu. Spotkanie miało również aspekt szkoleniowy szczególnie dla instruktorów nauki jazdy kat. C i D, gdyż szkolenia dla tej grupy zawodowej są bardzo rzadkie.

Mamy nadzieję, że inauguracja szkoleniowa Stowarzyszenia zaowocuje w przyszłości równie ciekawymi inicjatywami.