Przegląd prasy

W miastach niezbędne uspokojenie ruchu – ocenia poseł Śmiszek

7 stycznia 2020

W miastach niezbędne uspokojenie ruchu – ocenia poseł Śmiszek
PRAWO DROGOWE NEWS - 20.12.2019 r. „Krajowy pełnomocnik ds. bezpieczeństwa drogowego” [kliknij]

Poseł Krzysztof Śmiszek zaproponował uspokojenie ruchu w miastach w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych. Pisze o potrzebie wdrożenia rozwiązań legislacyjnych, infrastrukturalnych i organizacyjnych. Resort mówi o planach zakupu 358 nowych fotoradarów; rozbudowie i wymianie już istniejących. Potwierdza, iż prowadzone są działania dla zmiany art. 20 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, tak aby ujednolicić prędkości bez względu na porę doby. W sprawie ewentualnego powołania krajowego pełnomocnika ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego – odpowiedź negatywna.

Propozycje uspokojenia ruchu. Według raportu Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w 2018 roku 803 pieszych poniosło śmierć w wyniku potrącenia, te statystyki poseł Krzysztof Śmiszek nazwał alarmującymi a za główny czynnik wpływający na ciężar tych wypadków uznał nadmierną prędkość. Poseł wskazał na konkretne rozwiązanie – a mianowicie na uspokojenie ruchu poprzez wdrożenie - szczególnie dla obszarów zabudowanych - rozwiązań legislacyjnych, infrastrukturalnych i organizacyjnych. Do resortu infrastruktury zwrócił się z pytaniami o rozwiązania W związku z powyższym prosił o odpowiedź na pytania o: ewentualne plany zwiększenia liczby fotoradarów; także nieoznakowanych fotoradarów instalowanych przez gminy; o podwyższony nocny limit prędkości w miastach i o powołanie pełnomocnika ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Stanowisko resortu infrastruktury. Sekretarz stanu w resorcie infrastruktury, Rafał Weber poinformował:

* Fotoradary. - Obecnie w ramach systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym GITD dysponuje 514 urządzeniami rejestrującymi, w tym: 435 urządzeniami rejestrującymi naruszenia przekraczania dopuszczalnej prędkości, 30 urządzeniami rejestrującymi, które ujawniają naruszenia przepisów ruchu drogowego na określonym odcinku drogi oraz 29 urządzeniami rejestrującymi naruszenia przekraczania dopuszczalnej prędkości, zainstalowanymi w pojazdach. Ponadto na 20 niebezpiecznych skrzyżowaniach, na terenie całej Polski, znajdują się urządzenia rejestrujące naruszenia niestosowania się do sygnałów świetlnych. Dowiadujemy się także, iż realizowany jest projekt pn. „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym”, w ramach którego w latach 2019-2023 planowana jest rozbudowa systemu, w tym zakup 358 nowych urządzeń rejestrujących (w tym 100 urządzeń zainstalowanych zostanie w nowych lokalizacjach): 26 urządzeń rejestrujących naruszenia przekraczania dopuszczalnej prędkości; 39 urządzeń rejestrujących, które ujawniają naruszenia przepisów ruchu drogowego na określonym odcinku drogi; 30 urządzeń rejestrujących naruszenia niestosowania się do sygnałów świetlnych; 5 urządzeń rejestrujących naruszenia niestosowania się do sygnałów świetlnych na przejazdach kolejowych. - Dodatkowo, w miejscach niebezpiecznych, w których m.in. z przyczyn technicznych nie jest możliwy montaż stacjonarnych urządzeń rejestrujących, kontrole prowadzone będą z wykorzystaniem 11 nowych urządzeń rejestrujących naruszenia przekraczania dopuszczalnej prędkości, zainstalowanych w pojazdach. Ponadto 247 urządzeń rejestrujących przeznaczonych będzie do zainstalowania w dotychczas wykorzystywanych lokalizacjach. Sukcesywnie wymieniane będą najstarsze i najbardziej wyeksploatowane urządzenia funkcjonujące w ramach CANARD GITD.

* Prędkość. Tu krótki konkret: - Obecnie prowadzone są działania zmierzające do wprowadzenia zmiany brzmienia art. 20 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, służące ujednoliceniu prędkości dopuszczalnej pojazdu albo zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym do 50 km/h bez względu na porę doby - zamiast obecnych 60 km/h w godzinach 23:00-5:00 oraz 50 km/h w pozostałych godzinach. Podjęte działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa, w szczególności pieszych, jako niechronionych uczestników ruchu drogowego.

* Pełnomocnik ds. brd. - Minister Infrastruktury nie prowadzi obecnie działań mających na celu powołanie krajowego pełnomocnika ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Czekamy na rządowy projekt zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. (jm)