Przegląd prasy

W życie wchodzi rozporządzenie dotyczące Policji

24 stycznia 2004

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych. Tekst opublikowany w Dz. U. z 2004 r. nr 2, poz. 14. Z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenie straciło moc rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2000 r.

Źródło Dziennik Ustaw