Przegląd prasy

Obowiązują kolejne zmiany w rozporządzeniach o centralnej ewidencji kierowców i pojazdów

25 stycznia 2004

W życie weszły zmiany w rozporządzeniach:

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów.
Tekst jednolity dostępny w: PRAWO DROGOWE Część 1. Ruch drogowy, Wyd. Grupa IMAGE.

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców.
Tekst jednolity dostępny w: PRAWO DROGOWE Część 1. Ruch drogowy, Grupa IMAGE

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl
Źródło odpowiednie Dzienniki Ustaw