Ogłoszenia

Tekst ujednolicony - zamów

20 kwietnia 2023

Tekst ujednolicony - zamów
Grupa IMAGE. Nowość. Rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy [kliknij] (grafika: Grupa IMAGE)

Grupa IMAGE przygotowała i wprowadziła do swojej oferty broszurę z tekstem ujednoliconym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy. Tekst pierwotny rozporządzenia został ujednolicony z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy, które opublikowano w Dzienniku Ustaw 11 kwietnia br. Zmiany oczekujące redakcja oznaczyła pogrubionym drukiem oraz systemem odnośników. Łatwo więc czytelnikowi odszukać zmiany wchodzące w życie z: 26 kwietnia, 26 maja, 26 lipca oraz 26 sierpnia 2028 r.

ZAMÓW: tel.: 22/822-02-99

lub

https://www.grupaimage.eu/p469/rozporzadzenie-w-sprawie-szkolenia-i-egzaminowania-kierowcow-wykonujacych-przewoz-drogowy.html