Przegląd prasy

WORD-y otrzymały bazy pytań testowych i rozpoczęły szkolenia

17 stycznia 2013

6c3e28ada73bf188d03cff097a6974bd5c8b89bfd6b37eb28dda9db5dd4ba3ecb6eae5bdc08f4084180b3bdf96921719a17f77b6ab2baee14863e844

(Fot.: PD@N 453-44-46)

W siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie zorganizowano spotkanie dla Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, które podpisały umowy na dostarczenie nowego systemu teleinformatycznego i nowej bazy pytań przez konsorcjum ITS/Sygnity. Spotkanie otworzył Dyrektor ITS dr inż. Andrzej Wojciechowski, który zasygnalizował wagę wdrożenia całego systemu i jego rolę dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Oprócz pracowników Instytutu, w posiedzeniu udział wzięli również przedstawiciele Sygnity SA m.in. menadżer działu odpowiedzialny za projekty dla sektora publicznego Andrzej Wójcik.

W trakcie obrad dyskutowano na temat możliwych zagrożeń oraz obecnej sytuacji związanej z wdrożeniem systemu teleinformatycznego w WORD. Na dzień 16 stycznia 2013 roku wdrożono z sukcesem nowy system w 32 z 35 WORD, które podpisały umowę z ITS/Sygnity. Konsorcjum ITS/Sygnity będzie obsługiwało blisko 80% wszystkich egzaminów w Polsce (większość dużych ośrodków egzaminowania wybrało ofertę ITS/Sygnity). Aby zachować ciągłość procesu egzaminowania w okresie największego natężenia, wdrożenia systemu teleinformatycznego realizowano głównie po zakończeniu godzin pracy WORD.

Zasadnicza cześć spotkania została poświęcona szczegółowemu omówieniu nowej bazy pytań dla kandydatów na kierowców. Zaprezentowano część ogólną i część specjalistyczną nowego egzaminu teoretycznego. Omówiono kryteria budowy bazy pytań. Dyskutowano również nad sposobem zabezpieczeń bazy pytań przed nieuprawnionym dostępem. Poinformowano o zabezpieczeniu pytań przekazanych do egzaminowania znakami wodnymi w postaci logo ITS i Sygnity.

Na zakończenie przedstawiciele WORD zgodnie z umowami otrzymali zaszyfrowane nośniki danych z nową bazą pytań dla kandydatów na kierowców (1120 pytań) obowiązującą od 19 stycznia 2013 r. i obejmującą wszystkie kategorie prawa jazdy oraz pozwolenie na tramwaj.

Obecnie ze strony WORD, które zawarły umowy z ITS/Sygnity, zostały spełnione wszystkie obowiązki dotyczące przystosowania systemów teleinformatycznych do nowych przepisów od 19 stycznia 2013 r. Ewentualne przerwy w działaniu ośrodków egzaminacyjnych związanych umowami z ITS/Sygnity będą podyktowane dodatkowymi szkoleniami lub wykorzystywaniem zaległych urlopów przez pracowników WORD-ów.

Teraz czas na wywiązanie się starostw powiatowych z prawnego obowiązku udostępnienia Profilu Kandydata na Kierowcę dla WORD.