Przegląd prasy

Wytyczne dla eCall

25 stycznia 2018

Wytyczne dla eCall
Komisja Europejska – „Ratowanie życia na naszych drogach: zapewnianie działającej 112 technologii automatycznych połączeń alarmowych” (kliknij)

Od końca marca 2018 r. nowe samochody sprzedawane w UE będą musiały mieć zamontowane urządzenie eCall (Emergency Call), automatycznie powiadamiające najbliższe centrum ratownicze o wypadku. JRC i agencja odpowiadzialna za system nawigacji satelitarnej UE (GSA) wydały wytyczne, aby zagwarantować, że automatyczne urządzenie wywołujące 112, czyli eCall, spełnią wymagania dotyczące zgodności i wydajności.

Mariya Gabriel, komisarz ds. Gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, powiedziała: " eCall jest namacalnym przykładem tego, jak UE może przynieść obywatelom rzeczywiste korzyści z technologii cyfrowej, bez względu na to, gdzie się znajdują w UE. 112 - dzięki unijnemu systemowi nawigacji satelitarnej i technologii GSM ratuje życie dzięki szybszemu reagowaniu na sytuacje awaryjne." Wytyczne są wynikiem intensywnego testowania urządzeń pokładowych eCall w najnowocześniejszym laboratorium WCB we Włoszech, gdzie producenci wysyłają swoje urządzenia do testowania i wstępnej informacji zwrotnej. Tibor Navracsics, komisarz ds. Edukacji, kultury, młodzieży i sportu, odpowiedzialny za Wspólne Centrum Badawcze, powiedział: " Każde prawodawstwo jest tylko tak dobre, jak jego wdrożenie, a działania UE na rzecz ratowania życia poprzez upoważnienie systemu eCall będą działać tylko wtedy, gdy urządzenia pokładowe Właśnie dlatego służby naukowe Komisji Europejskiej kontaktują się z przemysłem, oceniając ich urządzenia i przedstawiając producentom informacje zwrotne na temat ich modeli i testując ośrodki w swoich procedurach. "

Przypomnijmy - jest wprowadzany obowiązkowo, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/758 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Obok informacji o wypadku przekazywane zostaną również inne dane, jak lokalizacja pojazdu, jego marka czy rodzaj używanego paliwa. Informacje będą przekazywane nawet jeśli pasażer nie będzie w stanie mówić lub będzie nieprzytomny. Wg Komisji Europejskiej wdrożenie systemu i montowanie tego małego urządzenia może przyspieszyć czas reakcji w nagłych wypadkach i uratować życie 2,5 tys. osób rocznie. Regulacja dotyczy nowych samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych. Funkcjonowanie systemu w Polsce określa ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (2013.1635 z późn. zm.). Niezbędne środki do jego funkcjonowania to: punkty przyjmowania zgłoszeń o wypadach, przesyłanie sygnałów eCall, sieci telekomunikacyjne oraz numer alarmowy 112 i musza być zgodne z obowiązującymi uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (2014.243 z późn. zm.). (jm)