Przegląd prasy

Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie

5 lutego 2012

dd12a3e4c54c7843d4ac0cf1b91be07da10eda88(Fot.: PD@N 415-24)

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przygotował WOJEWÓDZKI PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH UKIERUNKOWANY NA OGRANICZENIE ZDARZEŃ DROGOWYCH I ICH SKUTKÓW WŚRÓD MŁODYCH KIEROWCÓW P/N “Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie”. Program ten został ukierunkowany na zapobieganie powstawaniu zdarzeń z udziałem kierujących pojazdami mechanicznymi w wieku 18-25 lat. Jego podstawą jest analiza problemów i zagrożenia powodowanego przez młodych kierowców, w oparciu o dane statystyczne za lata 2001-2010 z terenu woj. śląskiego. Na podstawie tych danych proponuje się podejmowanie konkretnych i ukierunkowanych działań naprawczych. Jak wynika z przeprowadzonej analizy zdarzeń drogowych na terenie woj. śląskiego, co czwarty wypadek drogowy gdzie sprawcą był kierujący pojazdem mechanicznym, był spowodowany przez jednego z młodych kierowców. Co trzecia osoba która zginęła z winy kierującego pojazdem mechanicznym, poniosła śmierć w wyniku błędu popełnionego przez kierowcę w wieku 18-25 lat. Do głównych przyczyn zdarzeń powodowanych przez tą grupę kierowców należą:

- niedostosowanie prędkości do warunków ruchu 26,1% ogółu zdarzeń.

- nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 23,8% ogółu zdarzeń.

- niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami 20,4% ogółu zdarzeń.

Mogą one wynikać przede wszystkim z niedostatecznych umiejętności praktycznych w kierowaniu pojazdem i braku doświadczenia niezbędnego każdemu kierowcy. Problem stanowi również kierowanie przez młodych kierowców samochodami pod wpływem alkoholu. Na przestrzeni lat 2001-2010 sprawcami wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami mechanicznymi okazało się 9,7% kierujących pod wpływem alkoholu sprawców z grupy wiekowej 18-25 lat. Podstawowe płaszczyzny działania na które zostanie zwrócona szczególna uwaga to: profilaktyka, edukacja i działania represyjne. Główne cele prowadzonej kampanii to: poprawa bezpieczeństwa na drogach województwa śląskiego poprzez ograniczenie liczby zdarzeń drogowych wśród kierujących pojazdami w wieku 18-25 lat oraz po drugie - diagnozowanie i analizowanie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze zwróceniem uwagi na zagrożenia występujące ze strony kierowców w wieku 18-25 lat. Zadania realizowane będą na przestrzeni kolejnych lat podczas pogadanek, prelekcji, szkoleń czy ukierunkowanych kontroli drogowych, gdyż jedynie podejmowanie długoterminowych działań może przynieść pozytywne efekty. Wierzymy, że bieżące analizowanie i diagnoza zdarzeń z udziałem młodych kierowców, pozwoli podjąć kroki zmierzające w kierunku poprawy stanu bezpieczeństwa na śląskich drogach. Wszystkich, dla których bezpieczeństwo na drodze jest wartością nadrzędną zapraszamy do współpracy w ramach kampanii – apelują policjanci.