Przegląd prasy

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ metodyczną instruktorów w dn. 3.10.2007 r.

23 września 2007

Uprzejmie informujemy, że z inicjatywy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców organizowane są w poszczególnych regionach konferencje metodyczne dla wykładowców i instruktorów jazdy pod wspólnym hasłem “Społeczna misja nauczycieli jazdy”. Celem tych konferencji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności kadr szkolących kandydatów na kierowców. W ramach tego przedsięwzięcia w dniu 3 października 2007 w Warszawie odbędzie się III Warszawskie Sympozjum “Znaki na drodze – jak, gdzie, kiedy”. Sympozjum to wpisane zostało do planu działania Mazowieckiej Rady BRD. Organizatorami sympozjum są Stowarzyszenie OSK w Warszawie i wydawnictwo Grupa IMAGE. Zaplanowane są trzy tematy sympozjum:

- “System szkolenia i egzaminowania – planowane zmiany”. Zaproszenie do zreferowania tego tematu wystosowane zostało do Pana Andrzeja Bogdanowicza, dyrektora Departamentu DiTD w MT;

- “Znaki na drodze – jak, gdzie, kiedy” (rozszerzone definicje, interpretacja prawna, prawo międzynarodowe, warunki techniczne, instrukcja oznakowania, szczególne przypadki). Wykład i dyskusje poprowadzą Panowie Zbigniew Drexler i Mariusz Wasiak;

-“Aktualności WORD w Warszawie” (nowy samochód egzaminacyjny, trzeci ośrodek egzaminowania, statystyka zdawalności). Informację przedstawi Pan Andrzej Szklarski, dyrektor WORD.

Sympozjum odbędzie w środę 3 października 2007 r. w Centrum Konferencyjnym FSO przy ul. Jagiellońskiej 71 w Warszawie, w godz. od 11 do 14, w tym przerwa kawowa.

Marek Gawroński, Wiceprezes PFSSK