Przegląd prasy

Zmiany w wydawaniu uprawnień do kierowania pojazdami - obowiązują

6 marca 2004

W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 21 stycznia 2004 r. (opublikowane 20 lutego 2004 r.) w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Traci moc rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2001 r. Nowe procedury nie wpłyną na zasady obowiązujące przy wymianie dokumentów. Bez zmian przewidziano terminy wymiany prawa jazdy. Z rozporządzenia wykreślono zapisy o świadectwie kwalifikacji (wykreślone z ustawy - Prawo o ruchu drogowym i przeniesione do ustawy o transporcie drogowym.

Tekst jednolity dostępny w: PRAWO DROGOWE Część 1. Ruch drogowy, poz. 303 (aktualizacja 33). Wyd. Grupa IMAGE.

Więcej oraz zamówienie: www.prawodrogowe.pl lub www.grupaimage.com.pl
też Opiekun Abonentów e-mail: j.michasiewicz@grupaimage.com.pl
Źródło Prawo Drogowe@NEWS