Przegląd prasy

Zostać zawodowym kierowcą

Autor: "Gazeta Wyborcza - Płock"

4 sierpnia 2005

Chcąc zostać zawodowym kierowcą należy po pierwsze zdobyć prawo jazdy w kat. B i C - uprawnienia do prowadzenia pojazdów osobowych i ciężarowych - wg zapisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Kolejne wymogi wobec kierowców zawodowo przewożących towary regulują odrębne przepisy. Szkolenie w celu zdobycia uprawnień dla przewozu towarów - kosztuje 320 zł. Potrzebne jest jeszcze orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu i badanie psychologa (koszty tych badań ponosi pracodawca).