Rozmowy

Arkadiusz Mańkowski o tym jak PORD w Gdańsku propaguje brd, też o świadomości i odpowiedzialności

7 listopada 2017

Arkadiusz Mańkowski o tym jak PORD w Gdańsku propaguje brd, też o świadomości i odpowiedzialności
Arkadiusz Mańkowski, specjalista ds. szkoleń i BRD w Wydziale Działalności Pozaegzaminacyjnej PORD w Gdańsku (fot. PORD w Gdańsku)

Pytanie redakcji tyg. Prawo Drogowe@NEWS: Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku od początku swojej działalności prowadzi działania propagujące bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie całego województwa pomorskiego. Poprosimy o wyliczenie tych działań.

Odpowiada Arkadiusz Mańskowski, specjalista ds. szkoleń i BRD w Wydziale Działalności Pozaegzaminacyjnej PORD w Gdańsku: Podczas minionych 10 lat Wydział Działalności Pozaegzaminacyjnej PORD w Gdańsku zorganizował: ponad 400 przedsięwzięć tematycznych i plenerowych, w których udział wzięło przeszło 100 000 osób; ponad 150 konkursów i turniejów, w których wzięło udział przeszło 13 000 uczniów; 10 akcji wyposażenia dzieci z klas 0-I w elementy odblaskowe, w ramach której wyposażyliśmy przeszło 240 000 uczniów ze szkół woj. Pomorskiego; 10 edycji bezpłatnych szkoleń kierowców autobusów przewożących dzieci do szkoły oraz opiekunów dzieci przewożonych, w ramach których przeszkolono już prawie 3 300 osób; ponad 200 egzaminów na kartę rowerową, w których wzięło udział przeszło 7000 uczniów; wyposażenie przeszło 40 miasteczek ruchu drogowego dla ponad 12 000 uczniów; wyposażenie prawie 60 sal wychowania komunikacyjnego dla co najmniej 1 800 uczniów; prawie 20 edycji bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli z zakresu ruchu drogowego, w ramach którego przeszkolono przeszło 500 nauczycieli; wydanie 5 edycji komiksów poruszających zagadnienia BRD w łącznym nakładzie 125 000 egzemplarzy załączonych do „Dziennika Bałtyckiego”; 6 edycji plebiscytu "Osobowość roku w działaniach na rzecz BRD", w którym nagrodziliśmy i wyróżniliśmy ponad 90 osób i instytucji a informacje na ten temat zawarte były łącznie w 120 000 egzemplarzy „Dziennika Bałtyckiego”, współorganizatora tego wydarzenia.

Pytanie: A jeszcze bardziej syntetycznie. Może dwa zdania podsumowania?

Odpowiedź: Łącznie tylko w ciągu ostatnich 10 lat pracownicy Wydziału Działalności Pozaegzaminacyjnej PORD w Gdańsku zorganizowali ponad 900 różnego rodzaju przedsięwzięć popularyzujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym trafiając ze swoim przekazem do prawie 623 000 osób.

Pytanie: W sposób szczególny kładziecie Państwo nacisk na?

Odpowiedź: Szczególny nacisk kładziemy na edukację, wspomaganie pracy nad poprawą bezpieczeństwa oraz kształcenie świadomości i odpowiedzialności uczestników ruchu drogowego poprzez popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu. Współpracujemy w tym zakresie z wieloma podmiotami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w naszym województwie, takimi jak: Samorząd Województwa Pomorskiego, starostwa powiatowe, urzędy gmin, Pomorska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Komenda Wojewódzka Policji, Komenda Miejska Policji, Komendy Powiatowe Policji, szkoły i przedszkola, przedsiębiorstwa, organizacje społeczne, stowarzyszenia oraz media.

Pytanie: Niestety bardzo wiele złego możemy powiedzieć o naszych zachowaniach na drogach. Natomiast o tych bezpiecznych nie mówi się zbyt wiele. Jakie doświadczenia w tym zakresie ma PORD?

Odpowiedź: Przez ostatnie 10 lat PORD w Gdańsku (Wydział Działalności Pozaegzaminacyjnej) dał się poznać jako edukator i propagator bezpiecznego zachowywania się w ruchu drogowym. Działalność ta obejmowała m.in.:

* organizację i współorganizację przeszło 400 imprez tematycznych, mających na celu edukację i propagowanie BRD, w których wzięło udział przeszło 100 000 osób. Wśród tych osób byli m.in.: najmłodsi użytkownicy dróg z przedszkoli oraz szkół, dla których organizowaliśmy pogadanki o tym jak bezpiecznie korzystać z drogi (na zakończenie każdy uczestnik otrzymywał zawieszkę odblaskową), byli to również uczestnicy imprez, festynów, dla których przygotowywaliśmy m.in. loterię pytań ze znajomości przepisów ruchu drogowego, umożliwialiśmy przećwiczenie egzaminu teoretycznego na prawo jazdy, udostępnialiśmy rowerowy tor przeszkód pozwalający na trening precyzyjnej i bezpiecznej jazdy;

* organizację i współorganizację prawie 150 turniejów i konkursów BRD, w których uczestniczyło przeszło 13 000 uczniów. Były to turnieje oraz konkursy z wiedzy o przepisach ruchu drogowego, z pierwszej pomocy medycznej, sprawnościowej jazdy rowerem, ale także plastyczne, literackie, piosenki oraz teatralne tematycznie poruszające zagadnienia związane z bezpieczeństwem na drodze. Tutaj należy wspomnieć o  Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, współorganizowanym z Polskim Związkiem Motorowym - Zarząd Okręgowy Gdańsk, Wojewódzką Komendą Policji w Gdańsku, Pomorskim Kuratorium Oświaty oraz Pomorską Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Każdego roku w pierwszej połowie maja reprezentacje wszystkich powiatów woj. pomorskiego uczestniczą w rozgrywkach, które mają na celu wyłonienie reprezentacji woj. pomorskiego na Finał Krajowy. Województwo pomorskie jest jedynym w Polsce, w którym udział w turnieju biorą dzieci i młodzież z wszystkich gmin i powiatów;

* 10 akcji wyposażenia dzieci z klas 0-I w elementy odblaskowe, w ramach których wyposażyliśmy przeszło 240 000 uczniów ze szkół woj. pomorskiego. Swoim cyklicznym działaniem pragniemy przyczynić się do utrwalenia zwyczaju dbania o własną widoczność na drodze poprzez noszenie elementów odblaskowych;

* bezpłatne szkolenia kierowców autobusów przewożących dzieci do szkoły oraz opiekunów dzieci przewożonych (10 edycji), w ramach których przeszkolono już prawie 3 300 osób. Szkolenia te odbywają się w czasie ferii zimowych w kliku miejscach woj. pomorskiego aby zapewnić dogodny dojazd dla wszystkich osób wyrażających chęć udziału w szkoleniu. Program szkolenia obejmuje m.in.: zagadnienia z przepisów ruchu drogowego, zadania i zakres kompetencji oraz zasady odpowiedzialności osób kierujących autobusem przeznaczonym do przewozu dzieci do szkoły, prawa i obowiązki opiekunów dzieci przewożonych, warunki organizacji przewozów oraz ratownictwo i pierwszą pomoc medyczną;

* egzaminy (ponad 200) na kartę rowerową, w których wzięło udział przeszło 7 000  uczniów. Wspomagamy szkoły podstawowe w organizacji egzaminów teoretycznych i praktycznych oraz szkolimy i egzaminujemy osoby niebędące uczniami szkół podstawowych. Nie jest łatwo zdać, ale satysfakcja ze zdanego egzaminu jest ogromna. Przed rokiem 2013 współorganizowaliśmy także egzaminy na kartę motorowerową dla uczniów, którzy ukończyli 13 lat;

* wyposażenie przeszło 40 miasteczek ruchu drogowego oraz prawie 60 sal wychowania komunikacyjnego w jednostkach oświatowych. Efekty tych działań doskonale pomagają uczniom w zaznajomieniu się z przepisami ruchu drogowego oraz w poznaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze;

* bezpłatne szkolenia dla kadry pedagogicznej z zakresu ruchu drogowego, w ramach którego przeszkolono przeszło 500 nauczycieli. Celem szkolenia jest przygotowanie do prowadzenia zajęć oraz sprawdzania umiejętności dzieci ubiegających się o kartę rowerową. Program szkolenia obejmuje zakres programowy wychowania komunikacyjnego, m.in.: wybrane zagadnienia z przepisów ruchu drogowego dotyczące pieszych i rowerzystów, obowiązkowe wyposażenie roweru, przygotowanie do jazdy itp.

* coroczne akcje medialne poruszające najważniejsze zagadnienia z zakresu BRD. Od 2011 r. wraz z "Dziennikiem Bałtyckim" oraz Pomorską Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego współorganizujemy plebiscyt "Osobowość roku w działaniach na rzecz BRD", w którym na uroczystej gali nagradzamy i wyróżniamy  osoby i instytucje, w szczególny sposób dbające o bezpieczeństwo na drogach naszego województwa. Kapituła plebiscytu główny nacisk kładzie na bezinteresowne działania, ważne inicjatywy, poświęcony czas i troskę o innych uczestników ruchu drogowego;

* wydanie po kolei 5 komiksów: dla przedszkolaków, dla dzieci chcących zdobyć kartę rowerową, dla rowerzystów, dla osób, które ukończyły 14 lat i planują szkolenie oraz  egzamin na prawo jazdy kat. AM, dla osób zamierzających doskonalić swoje umiejętności w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy. Komiksy trafiły do 125 000 osób.

Dziękuję za rozmowę. 

Jolanta Michasiewicz, red. nacz. tyg. Prawo Drogowe @ NEWS