Rozmowy

Finalny etap prac nad społecznym projektem ustawy

29 sierpnia 2019

Finalny etap prac nad społecznym projektem ustawy
Tomasz Matuszewski, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Społecznej Inicjatywy na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów [kliknij]

Tomasz Matuszewski, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Społecznej Inicjatywy na rzecz powołania Samorządu Zawodowego Instruktorów i Egzaminatorów mówi: - Jesteśmy w finalnym etapie rozważań nad projektem ustawy o samorządach zawodowych instruktorów i egzaminatorów. Kontynuując przywołuje fundamentalną zasadę: - Samorząd nie zamierza, nie będzie i nigdy nie miał zamiaru prowadzić działalności gospodarczej konkurencyjnej wobec działań ośrodków szkolenia kierowców. Jest to zarówno standard innych samorządów zawodowych, jak i też - od samego początku -wyrażony jasno dezyderat. TEGO NIE BĘDZIEMY ROBILI.

Przypomnijmy - jak informowano i określono w realizowanym harmonogramie prac - trwają konsultacje projektu ustawy w środowiskach instruktorów i egzaminatorów, następnie Komitet Redakcyjny przystąpi do podsumowania i redakcji zgłoszonych wniosków, które wzbogacą kolejny społeczny projekt ustawy. (jm)