Rozmowy

Ministrowie transportu w kwestii ograniczeń prędkości

17 października 2022

Ministrowie transportu w kwestii ograniczeń prędkości
Antonio Avenoso, dyrektor wykonawczy ETSC: - Prawa fizyki obowiązują w równym stopniu w każdym państwie członkowskim UE. Nasza sugestia, że UE powinna formalnie zalecić maksymalne limity 120 km/h na autostradach, 80 km/h na drogach wiejskich i 30 km/h na obszarach miejskich, jest rozsądna i pragmatyczna; niektóre z najbezpieczniejszych krajów mają niższe limity niż te już istniejące. (fot. Jolanta Michasiewicz)

Europejska Rada Bezpieczeństwa i Transportu (ETSC) - niezależna organizacja non-profit z siedzibą w Brukseli, której celem jest zmniejszenie liczby zgonów i obrażeń w transporcie w Europie, zrzeszająca uznanych na całym świecie ekspertów ds. bezpieczeństwa transportu z całej UE - ogłosiła informację w sprawie zgłoszonej przez Komisję Europejską rekomendacji ograniczenia prędkości na autostradach i w miastach.

Sugestia Komisji Europejskiej. ETSC ze swoich zapisów statutowych dostarcza rzeczowych informacji o zgłaszanych propozycjach poprawy standardów bezpieczeństwa w ramach harmonizacji UE, podejmowania najlepszych praktyk. Z kolei w maju br. Komisja Europejska skierowała do państw członkowskich sugestię zmniejszenia prędkości na autostradach i w miastach. W dokumencie pt. „Oszczędzaj energię” Komisja nie zaproponowała konkretnych ograniczeń prędkości dla różnych rodzajów dróg. Jednak uzasadniono tezę, iż niższe prędkości mogą oszczędzać energię, i oczywiście ratować życie. We wrześniu Kristian Schmidt, koordynator UE ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego, na posiedzeniu Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego potwierdził, że Komisja będzie monitorować wpływ tej sugestii.

Reakcje państw członkowskich. W czerwcu ETSC skierowało do ministrów transportu 27 państw członkowskich prośbę o ocenę pomysłu. Jedenastu odpowiedziało, z mieszanym zakresem odpowiedzi, które można podsumować jako „pracujemy nad tym”: Bułgaria, Estonia, Grecja, Łotwa, Estonia, Słowenia, „już to zrobiliśmy”: Dania, Luksemburg, Niderlandy, Hiszpania, Szwecja, i w jednym przypadku „dziękuję, ale nie, dziękuję” - Niemcy.

Rządy Austrii, Belgii, Chorwacji, Cypru, Czech, Finlandii, Francji, Węgier, Irlandii, Włoch, Litwy, Malty, Polski, Portugalii, Rumunii i Słowacji nie udzieliły odpowiedzi.

Komentując odpowiedzi, Antonio Avenoso, dyrektor wykonawczy ETSC, powiedział: - Prawa fizyki obowiązują w równym stopniu w każdym państwie członkowskim UE. Nasza sugestia, że UE powinna formalnie zalecić maksymalne limity 120 km/h na autostradach, 80 km/h na drogach wiejskich i 30 km/h na obszarach miejskich, jest rozsądna i pragmatyczna; niektóre z najbezpieczniejszych krajów mają niższe limity niż te już istniejące. Nie ma dziś absolutnie żadnego uzasadnienia dla domyślnych limitów miejskich 50 km/h, gdzie ruch zmotoryzowany miesza się z pieszymi i rowerzystami, znormalizowanych limitów dróg wiejskich, które są zbyt wysokie na niezliczonych odcinkach, ani nieograniczonych prędkości na autostradach. (…) - Jesteśmy wdzięczni krajom, które odpowiedziały na naszą ankietę, i jesteśmy gotowi współpracować z każdym rządem, który chce podjąć działania na rzecz szybkości. W całej Europie jest wiele przykładów dobrych praktyk, byłaby to taka zmarnowana okazja, aby z otwartym umysłem nie patrzeć, słuchać i uczyć się, co działa w innych miejscach. (jm)