Rozmowy

Od wczoraj dla wszystkich punkty na rok, możliwy też udział w kursach redukujących

18 września 2023

Od wczoraj dla wszystkich punkty na rok, możliwy też udział w kursach redukujących
DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ. 14.09.2023 r. „Punkty karne po 17 września 2023”. Uczestnicy (od lewej góra): Jolanta Michasiewicz, redaktor naczelna tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS; komisarz Antoni Rzeczkowski, Komenda Główna Policji, Renata Bielecka, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie, Włodzimierz Bogaczyk, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu [kliknij]

14 września 2023 r. odbyła się kolejna w cyklu DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ, jej tytuł: „Punkty karne po 17 września 2023 r.” [kliknij]. Tego samego dnia stosowny akt wykonawczy podpisał minister spraw wewnętrznych i administracji. Dzień po w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1897 [kliknij] opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 2023 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego, które obowiązuje z dniem 17 września.

Od wczoraj obowiązuje regulacja, która pozwala na skrócony okres przedawniania tzw. punktów karnych po roku (wcześniej były to dwa lata) od chwili zapłacenia mandatu (w przypadku mandatu wypisanego podczas kontroli drogowej) lub uprawomocnienia wyroku sądowego. Kierowcy przekraczający przepisy ruchu drogowego dwa razy do roku mogą uczestniczyć w organizowanych przez word-y kursy redukujące punkty. Przypominamy, iż w rozporządzeniu nie ma przepisów przejściowych, więc wprowadzona norma jednego roku obowiązuje „od zaraz”.

W trakcie DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ pt. „Punkty po 17 września” [kliknij] reprezentujący Komendę Główną Policji komisarz Antoni Rzeczkowski informował: - Przepisy, które wejdą w życie 17 września br. obejmą zarówno tych kierujących, którzy zostaną ukarani przez funkcjonariusza zarówno 17 września, jak i po tej dacie, jak też te osoby, które zostały ukarane wcześniej. Jeżeli ktoś dostał punkty np. 17 września 2022 roku to te punkty 17 września 2023 roku zostaną mu zdjęte. Nie będzie musiał czekać 24. miesięcy. Przy czym chciałbym jedną rzecz podkreślić: Pamiętajmy szanowni Państwo, że te punkty dopiero stają się aktywne na naszym koncie od momentu, gdy opłacimy mandat karny. Czyli jeżeli ktoś nie opłacił mandatu od razu u policjanta, który go wystawił - zrobił to tydzień, czy dwa tygodnie później, czy zwlekał i konieczne było ściągnięcie tych pieniędzy - to ten termin uległ przesunięciu. Jeżeli ktoś w ogóle odmówił przyjęcia mandatu karnego i zdecydował się na skierowanie sprawy do sądu rejonowego - to tutaj dopiero z chwilą zapadnięcia prawomocnego wyroku te punkty stają się aktywne i dopiero od tego momentu musimy sobie wyliczyć ten czas. W tej chwili dzięki aplikacji mObywatel każdy może w sposób łatwy i szybki sprawdzić sobie ile ma aktywnych punktów (…). Dodajmy także, iż wysokość mandatów karnych i wartości punktów przypisanych do poszczególnych wykroczeń - obowiązujące dotychczas - pozostają bez zmian, także niezmienny pozostaje sam limit 24. i 20. punktów.

Zatrzymane uprawnienia. Komisarz Antoni Rzeczkowski informował: - Według danych za pierwszych osiem miesięcy tego roku - czyli do końca sierpnia - muszę przyznać, że tutaj widzimy spadek liczby zatrzymanych przez policjantów praw jazdy:

- styczeń-sierpień 2023 r. – 47 879 zatrzymanych praw jazdy, z tego 14 879 za przekroczenie prędkości 50+

i dla porównania w analogicznym okresie rok wcześniej:

- styczeń-sierpień 2022 r. 52 836, z czego prawie 19 477 za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/godz.

- Biorąc pod uwagę, że cały czas prowadzimy wzmożone działania kontrolne, pomiarowe, to widać, że ten stan bezpieczeństwa poprawia się i tych ujawnionych wykroczeń skutkujących zatrzymaniem prawa jazdy jest coraz mniej.

Kursy dla redukcji tzw. punktów karnych. Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego deklarują gotowość do rozpoczęcia kursów dla redukcji punktów. Już dziś przyjmują zgłoszenia, można ocenić, iż szybko ruszą pierwsze grupy, po zmianach - niewielkie, bo maksymalnie 15. osobowe. W trakcie DYSKUSJI dyrektor Renata Bielecka informowała: - Od poniedziałku (wypowiedź z czwartku 14 września - przyp. red.) będziemy mogli organizować te kursy. My jesteśmy do tych kursów przygotowani. Dodajmy tej WORD, jako jeden z niewielu w kraju - ma własny ODTJ. W Poznaniu podobnie: - Zainteresowanie jest ogromne - mówił dyrektor Włodzimierz Bogaczyk. Mówiąc o części praktycznej szkolenia, części, która jest nowością oceniał: - Nasze pomysły zajęć praktycznych nie zostały uwzględnione, więc przygotowujemy się do nowej rzeczywistości prawnej ponieważ nie mamy innego wyjścia. Będziemy starali się robić te szkolenia możliwie dobrze i bezpiecznie. (…) Czy szkolenia mogą odbyć się jednego dnia? To wydaje mi się bardzo mało prawdopodobne. W poznańskich realiach musimy dojechać do ODTJ (…). Przeprowadziliśmy pewne eksperymenty. (…) To zadanie będziemy robili na naszym placu manewrowym. Zdecydowana większość placu musi być wyłączona. Tu kluczowe jest bezpieczeństwo.

Cena kursu. - 1000 zł - jest jakimś punktem odniesienia, przy założeniu, że te grupy nie mogą być większe niż 15 osób - oceniał dyrektor word z Poznania. Choć jednocześnie uzasadniał, iż konieczne jest zróżnicowanie cenowe pomiędzy małymi i dużymi ośrodkami. Dyrektor z Lublina, także wskazywała właśnie na taką wysokość przyszłej opłaty. Oceniała, iż jest to wynik wydatków pokrywających przyszłe koszty.

Wątpliwości. W DYSKUSJI zgłoszona została wątpliwość na jakim pojeździe word ma przeprowadzać ćwiczenie praktyczne w trakcie kursu redukującego punkty, w sytuacji, gdy kierujący jest wyłącznie tramwajarzem? Jak przeprowadzić szkolenie, tak aby było to jednego dnia? Czy gdy powiada uprawnienia do prowadzenia pojazdu kat. B, ale z automatyczną skrzynią biegów, czyli kod 78? A co gdy kierujący posiada prawo jazdy kat. A? - Czy mam dać jeździć komuś jeździć pojazdem, do którego nie posiada uprawnień - pyta dyrektor. Do tej kwestii wrócimy. (jm)