Rozmowy

Wojewódzka Konferencja Szkoleniowa - Higher Level of Training 2017 „odsłaniamy arkana egzaminowania”

7 grudnia 2017

Wojewódzka Konferencja Szkoleniowa - Higher Level of Training 2017 „odsłaniamy arkana egzaminowania”
Krzysztof Wójcik (Introduction to Higher Level sp. z o.o.) [kliknij] – ekspert i doradca BRD, były egzaminator nadzorujący i kierownik Wydziału Szkoleń WORD Warszawa, wykładowca i trener na kursach dla kandydatów na egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy

Pytanie redakcji PRAWA DROGOWEGO@NEWS: Na początku grudnia w WORD w Warszawie zorganizowano Wojewódzką Konferencję Szkoleniową - Higher Level of Training 2017 „odsłaniamy arkana egzaminowania". Pańska firma była partnerem projektu. Skąd w ogóle pomysł na zorganizowanie takiego przedsięwzięcia?

Odpowiada Krzysztof Wójcik (Introduction to Higher Level sp. z o.o.): WORD w Warszawie od wielu lat systematycznie spotyka się z instruktorami i kierownikami ośrodków szkolenia kierowców. Uznaje on, że współpraca ośrodka egzaminowania ze środowiskiem szkoleniowym, to możliwość pełniejszego wyszkolenia kandydata na kierowcę, co w konsekwencji wpływa na poprawę BRD. Stąd między innymi pomysł na Konferencję, jako platformę wymiany doświadczeń i poglądów.

Pytanie: Co zaoferowaliście uczestnikom Konferencji?

Odpowiedź: Zaproponowaliśmy możliwość wyboru jednej z trzech formuł – Premium, Masters lub Masters+. Udział w nich umożliwiał jednoczesne zrealizowanie obowiązkowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla wykładowców, bądź instruktorów.

Pytanie: Czym różniły się te formuły?

Odpowiedź: Formuła Premium była dedykowana wyłącznie wykładowcom. Ograniczała się do jednego dnia zajęć teoretycznych. Masters i Masters+, to opcje dla instruktorów. W pierwszej z nich, zajęcia praktyczne można było zrealizować w zakresie kategorii B, w przypadku Masters+, o rodzaju pojazdu do części praktycznej decydował sam uczestnik.

Pytanie: Czyli mógł wybrać czy chciałby jeździć ciężarówką, ciężarówką z przyczepą, autobusem czy motocyklem?

Odpowiedź: Tak, chociaż ze względu na nieciekawą pogodę odradzaliśmy ćwiczenia motocyklem. Dziewięciu instruktorów zdecydowało się na zajęcia z wykorzystaniem autobusu, które miałem przyjemność osobiście nadzorować. Pozostali skorzystali z formuły Masters i ćwiczenia praktyczne realizowali na Hyundai’u.

Pytanie: Ilu w ogóle było uczestników?

Odpowiedź: Zgłosiło się 21 czynnych instruktorów, wśród nich wielu właścicieli ośrodków szkolenia kierowców. Byliśmy bardzo zadowoleni, gdy zobaczyliśmy ich wysoki poziom wyszkolenia i zaangażowanie.

Pytanie: Jakie tematy poruszaliście?

Odpowiedź: Dobraliśmy takie, które bezpośrednio „dotykają” instruktora. Zgodnie z hasłem przewodnim Higher Level of Training, skupiliśmy się na doskonaleniu warsztatu pracy naszych gości. Część teoretyczną zaczęliśmy od rozwikłania wszelkich niejasności wynikających z arkusza przebiegu egzaminu. Prowadziliśmy ćwiczenia z wypełniania i prawidłowego odczytywania arkusza, uznając, że musi on być klarowną, kluczową informacją zarówno dla kursanta, jak i dla instruktora. Przy części praktycznej weryfikowaliśmy także poprawność jego wypełniania.

Następnie, mistrz Europy w Ratownictwie Medycznym przeprowadził swój autorski panel „Wypadek podczas szkolenia – umiejętność działania w sytuacji dużego stresu”. Mówił o  niedostrzeganych niebezpieczeństwach, błędach czy zaniechaniach występujących podczas prób udzielania pierwszej pomocy. Unaocznił uczestnikom, że w tematach ratowania życia ofiar wypadków – nie ma miejsca na „miękką grę” i kurtuazję.

Pierwszą część spotkania zakończył panel specjalisty w dziedzinie ochrony danych osobowych. Temat mocno „na czasie”,  ponieważ dotyczący istotnych zmian w tym zakresie, wchodzących w życie od maja 2018 roku. Wykładowca wskazał zagrożenia i ewentualne konsekwencje dla instruktora i kierownika OSK, wynikające z nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych kursantów. Podał też przykłady praktycznych sposobów ochrony danych wrażliwych.

Tę część Konferencji zakończyliśmy rozlosowaniem pięciu voucherów rabatowych na kurs dla kandydatów na egzaminatorów, ufundowanych przez organizatora, czyli WORD Warszawa.

Pytanie: Co działo się jeszcze w drugiej części szkoleniowej?

Odpowiedź: Aby nabrać mocy na dalszą część zajęć, zaprosiliśmy uczestników na smaczny obiad przygotowany przez firmę cateringową.

Drugą część szkoleniową rozpoczęliśmy od „newralgicznych miejsc występujących na trasach egzaminacyjnych”. Przygotowaliśmy kilka miejsc, które sprawiają większe problemy kandydatom na kierowców, bądź budzą kontrowersje wśród instruktorów. We wcześniejszym kontakcie z uczestnikami prosiliśmy dodatkowo, by wskazali swoje typy. Uwzględniliśmy je wszystkie, omawiając i wyjaśniając wszystkie wątpliwości.

Kolejne dwa tematy dotyczyły diagnozowania potrzeb i oczekiwań kursanta oraz prób znalezienia wspólnego celu, między tym co naucza instruktor, a co sprawdza egzaminator. Podkreślaliśmy, że w pracy szkoleniowca podejście psychologiczne jest mega ważne. Te panele przeprowadziliśmy, jako warsztaty stosowania praktycznych rozwiązań.

Na finał części szkoleniowej przewidzieliśmy połączone panele: „Najtrudniejsze zadania egzaminacyjne – zero zagadek i rebusów” oraz „Najczęstsze błędy stołecznych kursantów na podstawie aktualnych statystyk zdawalności w WORD Warszawa”. Szczegółowo omówiliśmy kryteria zadań egzaminacyjnych, sprawdziliśmy, w których zadaniach i dlaczego osoby egzaminowane mają największe trudności. Później wraz z uczestnikami znaleźliśmy praktyczne sposoby jak minimalizować ryzyko błędu. Zakończyliśmy stwierdzeniem, że przyszłość w szkoleniu i egzaminowaniu ma zdroworozsądkowe, a nie akademickie podejście do przepisów.

Pytanie: To była konferencyjna część teoretyczna. A jak wyglądała część praktyczna?

Odpowiedź: WORD Warszawa przygotował dla uczestników plac manewrowy na wyłączność oraz pełen wybór pojazdów. Osoby z Masters+ wybrały autobus, zaś instruktorzy formuły Masters realizowali praktykę na Hyundai’u I20. Tworzyliśmy maksymalnie 2-osobowe grupy. Do każdej z nich dedykowaliśmy instruktora nadzorującego. Zajęcia na placu miały przebieg dynamiczny, gdzie uczestnicy wykonywali mnóstwo zadań, w tym nie tylko egzaminacyjnych. Zgodnie z zasadą Higher Level of Training, podczas jazdy w ruchu drogowym, każdy instruktor doskonalił swój warsztat pracy wykonując szereg skomplikowanych zadań o wysokim stopniu trudności.

Pytanie: Kim byli wykładowcy i trenerzy prowadzący panele konferencyjne i zajęcia praktyczne?

Odpowiedź: Panele Wojewódzkiej Konferencji Szkoleniowej Higher Level of Training 2017 prowadziło pięciu trenerów:

* Marcin Borkowski – mistrz Europy w Ratownictwie Medycznym, specjalista medycyny pola walki, czynny ratownik medyczny prowadzący m.in. kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP); ekspert w zakresie praktycznego udzielania pierwszej pomocy;

* Grzegorz Matuszewski – metodyk i dydaktyk; egzaminator i instruktor nauki jazdy; egzaminator nadzorujący i kierownik Wydziału Szkoleń i Egzaminowania WORD Włocławek; wykładowca na kursach dla egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy;

* Robert Domagała  - specjalista z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych;

* Mariusz Sztal – ekspert i doradca BRD, egzaminator i instruktor nauki jazdy; były kierownik Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WORD Warszawa; wykładowca na kursach dla egzaminatorów i instruktorów nauki jazdy.

Piątym trenerem części konferencyjnej byłem ja. Razem z Mariuszem Sztalem prowadziłem również część praktyczną warsztatów doskonalenia zawodowego dla instruktorów.

Pytanie: Udało się Państwu zrealizować założony cel?

Odpowiedź: Sądząc po reakcjach uczestników, uważamy, że tak. Myślę jednak, że najlepszym wyznacznikiem powodzenia tego projektu, byłyby opinie instruktorów w nim uczestniczących. Pytali oni już o przyszłoroczną edycję i deklarowali chęć wzięcia w niej udziału. To między innymi jest dla nas odzwierciedleniem sukcesu.

Redakcja PRAWA DROGOWEGO@NEWS: Dziękuję za rozmowę.

Krzysztof Wójcik (Introduction to Higher Level sp. z o.o.): Dziękuję.

(Galeria - fot. Jolanta Michasiewicz)