Rozmowy

Pozostawiliśmy hulajnogi na chodniku, ale... - minister Rafał Weber

14 maja 2021

Pozostawiliśmy hulajnogi na chodniku, ale... - minister Rafał Weber
DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ debata: „ZMIANY BĘDĄ DUŻE. Hulajnogi elektryczne, uto i inne urządzenia”. Gość specjalny sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Rafał Weber [klinij]

Facebook. DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ. 13.5.2021 r. „ZMIANY BĘDĄ DUŻE. Hulajnogi elektryczne, uto i inne [kliknij]

W dniu wczorajszym (13. maja) odbyła się kolejna z cyklu DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ debata zatytułowana: „ZMIANY BĘDĄ DUŻE. Hulajnogi elektryczne, uto i inne urządzenia” [kliknij]. Gościem specjalnym był sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Rafał Weber. Wyjaśniał priorytety, szczegóły zapisów oraz oczekiwania, odpowiadał na pytania dotyczące interpretacji przepisów wchodzącej w życie z dniem 20. maja tzw. ustawy hulajnogowej [kliknij]. Zapowiedział monitorowanie ich skuteczności, zachęcał do podejmowania, do włączenia się w działania informacyjno-edukacyjne.

- Przed nami wejście w życie bardzo istotnych przepisów, które mają na celu uporządkowanie ruchu miejskiego w szczególności w kontekście e-hulajnóg, ale też innych urządzeń transportu osobistego. Do tej pory ta sfera nie była uregulowana. (…) W ocenie Ministerstwa Infrastruktury ten środek lokomocji będzie się rozwijał. Im tańsze wypożyczenie takiej hulajnogi, tym więcej osób będzie z takiej możliwości korzystało. Właśnie tego typu trendy obserwujemy. (…) Minister szczegółowo informował o pracach nad projektem ustawy tu podkreślił: - Jakie cele przyświecały Ministerstwu Infrastruktury jeżeli chodzi o kwestie hulajnóg elektrycznych? Takie zasadnicze – dwa. Pierwszy – bezpieczeństwo w ruchu drogowym – szczególnie w kontekście niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych. Z naszych obserwacji wynikało, że to piesi są najbardziej narażeni na zderzenie z użytkownikami hulajnóg elektrycznych. Do tego typu wydarzeń dochodziło w roku 2019, a też w 2020. Nasze przepisy przede wszystkim dają pełną ochronę pieszym. Nasze przepisy stwierdzają, że piesi na chodnikach mają pierwszeństwo, muszą czuć się swobodnie, muszą czuć się bezpiecznie. Mają prawo do nieskrępowanego i niczym nieograniczonego poruszania się. I to był cel numer jeden. Można byłoby ten cel zrealizować całkowicie zakazując poruszania się e-hulajnogami właśnie po chodnikach. Realizując cel numer jeden, chcieliśmy zrealizować cel numer dwa czyli nie zabijać tej mody, tego środka lokomocji. Chcieliśmy dopuścić do tego, aby hulajnogą elektryczną można było poruszać się po chodniku. I właśnie nasze przepisy wychodzą z takiego założenia.

Rafał Weber precyzyjnie wypowiedział się w kwestii dopuszczalności ruchu hulajnóg na chodnikach. Mówił: - Konkludując, po chodniku można się poruszać hulajnogą elektryczną, ale pod warunkiem spełnienia czterech kryteriów. Po pierwsze - prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. Po drugie – ustępując pierwszeństwa pieszemu. Po trzecie – zachowując szczególną ostrożność, I po czwarte – nie ograniczając ruchu pieszego. Pod tymi czterema warunkowi użytkownik e-hulajnogi może z niej korzystać na chodniku, ale na chodniku może korzystać wtedy, kiedy nie ma ścieżki rowerowej – bo to jest główna insfrastruktura, która zgodnie z naszymi przepisami, jest udostępniana użytkownikom e-hulajnóg. Albo jezdnią pod warunkiem, że maksymalna dopuszczalna prędkość na jezdni dla wszystkich pojazdów to 30 km/godz. To są te kryteria, to są te warunki, to są te przesłanki do tego, aby móc korzystać z hulajnóg elektrycznych w naszym kraju.

I kwestia niezwykle istotna – hulajnoga elektryczna jest pojazdem: - Hulajnoga elektryczna i urządzenie transportu osobistego traktowane są jako pojazdy. Do tej pory takiego stwierdzenia w polskim prawodawstwie nie było. Przy różnego rodzaju zderzeniach, wypadkach drogowych sądy rożnie traktowały użytkownika hulajnogi elektrycznej. Jedne właśnie jako kierującego pojazdem, inne – z racji braku przepisów – jako pieszego. Trzeba przyznać, że jednak jest to pojazd. Hulajnoga elektryczna jest to pojazd. Bardzo ściśle to precyzujemy w naszej nowej ustawie.

Minister podjął wiele innych ważnych kwestii, odpowiedział na pytania – te będziemy relacjonowali w naszym redakcyjnym cyklu: PYTANIA I ODPOWIEDZI. Hulajnogi elektryczne, uto i inne urządzenia. To nasza odpowiedź do apelu: - Zadanie jakie teraz jest przed nami to promocja tych przepisów. (…) Mam nadzieję, że to tej kampanii włączą się media ogólnopolskie i media branżowe – do czego bardzo gorąco zachęcam. My jako Ministerstwo Infrastruktury przygotujemy specjalne informacje w postaci animacji, później spotów. Będziemy te przepisy promowali, tak aby każdy kto korzysta z hulajnogi znał swoje prawa i swoje obowiązki. Od tego jak te przepisy zafunkcjonują będą zależały nasze dalsze kroki w tym temacie. Jeżeli w tym sezonie letnim będziemy widzieli, że ta kwestia jest uporządkowana, że nie ma większych problemów z bezpieczeństwem w ruchu drogowym i użytkowników hulajnóg i pieszych to te przepisy zostawimy. Jeżeli będą jakieś problemy będziemy się starali reagować na bieżąco.

W debacie uczestniczyli paneliści: Jacek Mnich, ekspert ds. brd, b. policjant, b. naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu; Kazimierz Opoka, egzaminator w WORD Nowy Sącz, biegły sądowy, rzeczoznawca samochodowy; Wojciech Pasieczny, ekspert ds. brd, biegły sądowy, wiceprezes Fundacji Zapobieganie Wypadkom Drogowy; Piotr Tomaszewski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Słupsku oraz jako obserwator – Tomasz Wiśnicki, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w Departamencie Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury. Spotkanie poprowadziła Jolanta Michasiewicz, redaktor naczelna tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS.

Organizatorzy cyklu nazwanego DYSKUSJA NA RATUSZOWEJ – Fundacja Zapobieganie Wypadkom Drogowym, Polski Klaster Edukacyjny oraz redakcje: tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS i portalu L-INSTRUKTOR – zapraszają na kolejne spotkanie, które odbędzie się 27. maja br. (jm)