Rozmowy

To chyba jedyny możliwy kompromis

19 lutego 2021

To chyba jedyny możliwy kompromis
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W środę (24. lutego) rozpocznie się 26. posiedzenie Sejmu RP. To także otwarcie procedowania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 911 – kliknij). W pierwszym czytaniu projekt - przedłożony przez resort infrastruktury - ma uzasadniać minister. Czekamy na głosy w dyskusji (tygodnik@prawodrogowe.pl )

Projekt dotyczy uporządkowania ruchu hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego (takich jak np. deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące itp.) oraz urządzeń wspomagających ruch (takich jak np.: rolki, wrotki, deskorolka, hulajnoga - napędzanych siłą mięśni) na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu – komunikuje Kancelaria Sejmu. Dyskusja niewątpliwie będzie żywa i trudna. Regulacja ważna dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Dziś głos Przemysława Skoczyńskiego z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego. Ekspert w rozmowie z PAP ocenił: - Dopuszczenie ruchu m.in. hulajnóg elektrycznych na drogach dla rowerów może budzić kontrowersje wśród rowerzystów, ale to chyba jedyny możliwy kompromis. I dalej za PAP: - Zdaniem Przemysława Skoczyńskiego z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego, projekt, którym w przyszłym tygodniu zajmie się Sejm, jest znacznie lepszy niż przedstawiony do konsultacji w maju 2020 roku. (…) - Skoczyński zaznacza, że jeżeli takie kompromisy nie zostaną osiągnięte, to jedynym rozwiązaniem będzie zakaz sprzedaży i korzystania z takich pojazdów. (…) - Nie zakładając z góry złych intencji potencjalnych użytkowników tych urządzeń poruszających się po chodnikach, to przy respektowaniu przepisów zawartych w przedmiotowym projekcie nie powinno dochodzić do nagminnych incydentów czy konfliktów pomiędzy użytkownikami urządzeń transportu osobistego, hulajnóg elektrycznych i urządzeń wspomagających ruch a pieszymi.

P. Skoczyński informował, iż w przesłanym do Sejmu projekcie ustawy uwzględniona została większość zgłoszonych przez ITS (w czerwcu 2020 r.) uwag. Poza jedną – częściowo wprowadzoną do aktu - dotyczącą zróżnicowania prędkości dopuszczalnych dla UTO/e-hulajnóg. – (…) ale to też należy traktować jako pewnego rodzaju kompromis" - zaznaczył.

Czekamy na dalsze głosy – tygodnik@prwodrogowe.pl (jm)