Legislacja

Ustawa już wróciła do Sejmu

22 lutego 2021

Ustawa już wróciła do Sejmu
Senat RP, głosowanie w dniu 19.2.2021 r. Retransmisja [kliknij] (fot. Kancelaria Senatu/Michał Józefaciuk)

19 lutego 2021 r. zakończyło się 21. posiedzenie Senatu RP. Izba wprowadziła poprawkę i przyjęła ustawę nowelizującą ustawę – Prawo o ruchu drogowym. Ustawa już trafiła do Sejmu – Druk nr 946 [kliknij]. Uchwała Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Marszałek skieruje ją do Komisji Infrastruktury, która w swoje stanowisko przedstawi w trakcie obrad najbliższego - 26. posiedzenia plenarnego Sejmu (24 i 25 lutego).

W trakcie bloku głosowań Senatu RP – 19. lutego br. na ogólna liczbę 99. Glosujących senatorów, 95. opowiedziało się za przyjęciem uchwały w brzmieniu [kliknij] zaproponowanym przez Komisję Infrastruktury. Izba wprowadziła jedną poprawkę do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (poselskie i rządowy projekty ustaw). Poprawka jednoznacznie przesądza, że zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, obowiązuje pieszego zarówno podczas wchodzenia, jak i przechodzenia przez przejście dla pieszych. Nowela ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Wprowadza zasadę pierwszeństwa pieszych przy wchodzeniu na pasy. Zgodnie z nowymi przepisami pieszy znajdujący się już na przejściu będzie miał pierwszeństwo przed każdym pojazdem, a pieszy dopiero na nie wchodzący – pierwszeństwo przed każdym pojazdem z wyjątkiem tramwaju. Ustawa przewiduje też, że piesi przechodzący przez jezdnię lub torowisko nie będą mogli korzystać z telefonu. Ponadto nowelizacja wprowadza zakaz jazdy zbyt blisko następnego pojazdu na autostradach i drogach ekspresowych, czyli tzw. jazdy na zderzaku. Odstęp między nimi ma być nie mniejszy niż połowa prędkości, z jaką porusza się dany pojazd; oznacza to, że kierowca jadący z prędkością 100 km/h powinien jechać w odległości 50 m za pojazdem przed nim. Wyjątkiem ma być manewr wyprzedzania. Nowelizacja ujednolica także dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym, obniżając ją do 50 km/h bez względu na porę doby.

Ustawa już trafiła do Sejmu RP – Druk nr 946. Uchwała Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym [kliknij]. W porządku obrad najbliższego – 26. posiedzenia Sejmu RP w bloku aktów, które mogą być rozpatrzone zapisano: „o ewentualne uchwały Senatu do ustaw (…) 3. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druki nr ).