Rozmowy

O zachowaniach uczestników ruchu drogowego

13 kwietnia 2021

O zachowaniach uczestników ruchu drogowego
Tomasz Matuszewski, egzaminator, zastępca dyrektora WORD Warszawa (fot. Jolanta Michasiewicz)

Bardzo interesującą publikację wyłowiliśmy – przygotowując research przed zaplanowaną na 15. kwietnia DYSKUSJĄ NA RATUSZOWEJ [kliknij] – w dzienniku „Rzeczpospolita”. Pod tytułem „Piesi i kierowcy od 1 czerwca - ekspert odpowiada na pytania czytelników” [kliknij] znajdujemy precyzyjne odpowiedzi. Piesi pytają: Kiedy mogę wejść na przejście? Kiedy muszę czekać, że kierowca ustąpi mi pierwszeństwa? Czy po 1 czerwca będę mógł wejść na pasy z pierwszeństwem? Itd. Odpowiada Tomasz Matuszewski.

Chętnie zacytowalibyśmy cały tekst, jednak nie pozwala nam na to prawo autorskie, przywołajmy fragment jednej z bardzo konkretnych rad Tomasza Matuszewskiego, eksperta brd, egzaminatora nauki jazdy: - Warto przypomnieć regułę, która powinna towarzyszyć pieszym zamierzającym przejść przez jezdnię: to, że widzę nadjeżdżający pojazd nie oznacza, że kierujący pojazdem widzi mnie. Dlatego jest ważne nawiązywanie kontaktu wzrokowego, który pozwala na ujednoznacznienie sytuacji. Bezpiecznie wejść na jezdnię można dopiero wtedy gdy uzyskaliśmy pewność, że kierowca nas widzi i hamuje. (…) Ekspert przypomina także przepisy, które w naszym kodeksie drogowym już są i obowiązują: - Warto też pamiętać o zakazach nałożonych na pieszych. Zabrania się im wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych, wchodzenia na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi, przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności, zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz przebiegania przez jezdnię.

A kierowca? On: - Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych jest i będzie zobowiązany zachować szczególną ostrożność oraz zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

T. Matuszewski podkreśla znaczenie wychowania komunikacyjnego oraz szkoleń dla kandydatów na kierowców. Dodajmy też przemyślaną kampanię informacyjno-edukacyjną. Jednak… Zastanówmy się, czy nowe obowiązki, nowe zakazy są tak bardzo nowe? Czy nas zaskakują? Znamy je, więcej - stosujemy, ale chyba równie często lekceważymy. I tak doszliśmy do kwestii zachowań.

Eksperci oceniają, że to właśnie nasze zachowania powodują, iż polskie drogi są niebezpieczne. Czy mają rację? Czy zwalniamy przed przejściem dla pieszych? Czy bezpiecznie wkraczamy na przejście dla pieszych? Z jaką szybkością jedziemy w obszarze zabudowanym? Czy zachowujemy bezpieczny odstęp na autostradzie? Czy przechodząc przez jezdnię odbieramy smsa? Czy zmiany zaczniemy od siebie? (jm)