Legislacja

Artur Banaszkiewicz. Szkolenie z techniki jazdy wpływa na poprawę brd

6 grudnia 2017

Artur Banaszkiewicz. Szkolenie z techniki jazdy wpływa na poprawę brd
Artur Banaszkiewicz, zastępca dyrektora WORD Lublin, kierownik Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy WORD Lublin, egzaminator, instruktor techniki jazdy, instruktor nauki jazdy kat. ABCDTE (fot. WORD Lublin)

O głos w dyskusji w sprawie szkoleń obowiązkowych kierowców z niepełnosprawnościami w ODTJ, w ramach przyszłego okresu próbnego, poprosiliśmy Artura Banaszkiewicza, zastępcę dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie, kierownika Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy WORD Lublin:

Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy WORD w Lublinie jest przygotowany zadań wynikających z wejścia w życie z dniem 4 czerwca 2018 r. przepisów dotyczących tzw. okresu próbnego. ODTJ w Lublinie jest zbudowany od podstaw i spełnia wszelkie wymogi stawiane obiektom użyteczności publicznej, a co za tym idzie może obsługiwać osoby niepełnosprawne.

W przypadku praktycznego szkolenia z zagrożeń w ruchu drogowym, które młodzi kierowcy będą odbywać między 4. a 8. miesiącem od uzyskania uprawnień, problemem będzie zapewnienie przez ODTJ-ty odpowiedniego samochodu dla osób niepełnosprawnych, które mają bardzo różne dysfunkcje ruchowe.

Moim zdaniem powinien być wprowadzony analogiczny zapis tak jak to ma miejscu w przypadku egzaminowania osób niepełnosprawnych - „zapewnienie przez osobę egzaminowaną pojazdu” lub „obecności tłumacza języka migowego, tłumacza systemu językowo-migowego lub środków wspierających komunikowanie się”. I kolejna sprawa: jednocześnie powinno mieć miejsce zmniejszenie opłaty za szkolenie oraz rezygnacja zapisu, aby w podstawianych pojazdach systemy ABS, ASR i ESP nie musiały być odłączalne (wymóg w pojazdach ODTJ).

Możliwy byłby również zapis zwalniający osoby niepełnosprawne ruchowo z w/w szkolenia. Jedna nie jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Trzeba zawsze pamiętać, że każde szkolenie z techniki jazdy wpływa na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Artur Banaszkiewicz, z-ca dyrektora WORD Lublin, kierownik ODTJ WORD Lublin