Statystyka

W 2017 r. na drogach UE zginęło 25 300 osób

11 kwietnia 2018

W 2017 r. na drogach UE zginęło 25 300 osób
Ofiary i cele UE w latach 2001-2020. Komisja Europejska. Statystyki dotyczące bezpieczeństwa na drogach w 2017 r.: Co kryje się za danymi liczbowymi?” (kliknij)

Komisja Europejska opublikowała właśnie statystyki dotyczące bezpieczeństwa, a raczej niebezpieczeństwa na unijnych drogach. Czytamy: - Europejskie drogi pozostają najbezpieczniejsze na świecie: w 2017 r. UE odnotowała 49 śmiertelnych wypadków drogowych na milion mieszkańców, przy 174 zgonów na milion na całym świecie. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia każdego roku na światowych drogach ginie około 1,3 miliona ludzi, z czego 25 300 straciło życie w UE w ubiegłym roku.

Dzięki zdecydowanym działaniom na szczeblu lokalnym, krajowym i unijnym UE dokonała imponujących postępów w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Jednak tempo postępu ostatnio zwolniło. Po dwóch latach stagnacji (2014 i 2015 r.) Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych zmniejszyła się o 2% w 2016 r. I o kolejne 2% w 2017 r. O ile ostatnie dwa lata budzą pewien optymizm, będzie to bardzo trudne dla UE chce osiągnąć swój ambitny cel, jakim jest zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w latach 2010-2020. Wszyscy aktorzy potrzebują zatem dalszych wysiłków, aby poprawić bezpieczeństwo na drogach.

Wykres 1: Ofiary i cele UE w latach 2001-2020 (w zał.)

Za każdą osobę, która zginęła w wypadku drogowym, około pięciu z nich poniosło ciężkie obrażenia o skutkach zmieniających życie. Poważne urazy są powszechne i często kosztowniejsze dla społeczeństwa z powodu długotrwałej rehabilitacji i potrzeb zdrowotnych. Komisja szacuje, że na drogach Europy rocznie padają ciężkie obrażenia 135 000 osób. Większość z nich to niechronieni użytkownicy dróg, tj. piesi, rowerzyści i kierowcy napędzanych pojazdów dwukołowych. Ich udział jest jeszcze wyższy w miastach.

W jaki sposób państwa członkowskie przyczyniły się do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2017 r.? Jako ogólny trend, luka w wydajności między państwami członkowskimi UE zmniejsza się z roku na rok. Po wyraźnych rozbieżnościach w dokumentach bezpieczeństwa drogowego państw członkowskich w latach 70. i 90. XX w. Wyraźna konwergencja rozpoczęła się w 2000 r. W ubiegłym roku tylko dwa państwa członkowskie UE odnotowały wskaźnik śmiertelności wyższy niż 80 zgonów na milion mieszkańców, w porównaniu z siedmioma w 2010 r. W 2017 r. Większość państw członkowskich odnotowała śmiertelność na drogach poniżej 60 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców, a ośmiu z nich nie przekroczyło 40 ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców.

Wykres 2: Liczba ofiar śmiertelnych na milion mieszkańców w zależności od kraju - ewolucja w latach 2010-2017 (w zał.)

W 2017 r. Państwami członkowskimi o najlepszych wynikach w zakresie bezpieczeństwa na drogach były Szwecja (25) i Zjednoczone Królestwo (27), następnie Holandia (31), Dania (32), Irlandia (33) i Estonia (36). Z drugiej strony państwa członkowskie o najwyższym wskaźniku śmiertelności to Rumunia (98) i Bułgaria (96). Podczas gdy średni spadek liczby wypadków drogowych w UE z 2016 r. Do 2017 r. Wyniósł jedynie 2%, niektóre kraje poczyniły znaczne postępy, na przykład w Estonii - -32%, a Słowenia - -20%.

W latach 2010-2017 Grecja odnotowała największy spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych (-41%), a następnie Estonię (-39%), Łotwę (-38%) i Litwę (-36%). W tym samym okresie średnia UE wyniosła minus 20%.

Które typy dróg i użytkownicy są najbardziej dotknięci?

Wykres 3: Ofiary śmiertelne na drogach w UE według rodzajów dróg (w zał.)

Ogółem tylko 8% śmiertelnych wypadków drogowych w 2017 r. Miało miejsce na autostradach, a 55% na drogach wiejskich, a 37% na obszarach miejskich.

Wykres 4: Ofiary śmiertelne wypadków drogowych w UE według rodzaju transportu (w zał.)

W 2017 r. Niechronieni użytkownicy dróg stanowili prawie połowę ofiar wypadków drogowych. 21% wszystkich zabitych na drogach to piesi, 25% dwukołowe (14% to motocykliści, 8% to rowerzyści i 3% motocykliści motorowerów). Liczba ofiar śmiertelnych wśród pieszych i rowerzystów zmniejszyła się w tempie niższym niż w przypadku innych ofiar śmiertelnych (odpowiednio o 15% i 2% w okresie od 2010 do 2016 r., W porównaniu do ogólnego spadku liczby ofiar śmiertelnych o 20%).

Wykres 5: Ofiary śmiertelne na drogach w UE według wieku (w zał.)

Ponad 3.000 młodych ludzi umiera rocznie w wypadkach drogowych w UE. Prawie 14% osób zabitych na drogach w UE ma od 18 do 24 lat, a tylko 8% ludności należy do tej grupy wiekowej. Młodzi ludzie są znacznie bardziej narażeni na wypadki drogowe niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Ze względu na zmiany demograficzne w społeczeństwach europejskich odsetek śmiertelnych ofiar wśród osób starszych wzrósł również w ciągu ostatnich lat (22% w 2010 r. Do 27% w 2017 r.). (KE)