Statystyka

Alkohol w ruchu drogowym

10 maja 2023

Alkohol w ruchu drogowym
Prof. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Drogowego. Inauguracja kampanii społecznej „Zdaj test z odpowiedzialności” ITS. 9 maja 2023 r. (fot. Jolanta Michasiewicz)

W siedzibie Instytutu Transportu Drogowego odbyła się konferencja prasowa inaugurująca kampanię społeczną dotyczącą problematyki jazdy pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających zatytułowaną „Zdaj test na odpowiedzialność!”. Dyrektor ITS prof. Marcin Ślęzak w swoim wystąpieniu przywołał dane Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) oraz Komisji Europejskiej. - Polska jest też krajem, gdzie stosunkowo najniższy odsetek dorosłych deklaruje, że pije alkohol codziennie. Według Eurostatu (dane z 2019 roku) najwięcej mieszkańców pijących codziennie alkohol zanotowano w Portugalii (20,7 proc.). Średnia europejska wynosi 9 proc. dorosłych osób spożywających alkohol codziennie. W Polsce to zaledwie 1,6 proc. - informował.

Średnio 9% dorosłych Europejczyków spożywa codziennie alkohol. W Polsce to zaledwie 1,6%. Odsetek kierowców w Europie, którzy zgłaszają prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu waha się od 5% na Węgrzech do 34% w Portugalii. Na pytanie: Czy prowadziłeś pojazd pod wpływem alkoholu w ciągu ostatnich 30 dni 6,8% Polaków odpowiedziało twierdząco, podczas gdy średnia w UE wyniosła 20,6%. 46% polskich kierowców deklaruje także, że zostało skontrolowanych chociaż raz w ciągu roku, gdy średnia europejska wyniosła zaledwie 18% - wynika z analiz Instytutu Transportu Samochodowego.

Dane Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) oraz Komisji Europejskiej wskazują, że Polacy piją z mniejszą częstotliwością niż średnia europejska. Polska jest też krajem, gdzie stosunkowo najniższy odsetek dorosłych deklaruje, że pije alkohol codziennie. Wg Eurostatu (dane z 2019 roku) najwięcej mieszkańców pijących codziennie alkohol zanotowano w Portugalii (20,7%). Średnia europejska wynosi 9% dorosłych osób spożywających alkohol codziennie. W Polsce to zaledwie 1,6%.

W ostatniej edycji międzynarodowego projektu ESRA (Badanie opinii społecznej w różnych krajach świata), w której uczestniczył Instytut Transportu Samochodowego, badaniu przy pomocy jednolitego kwestionariusza poddanych zostało 35 000 osób z 32 krajów. Wśród pytań znajdowały się również te dotyczące alkoholu. W Europie odsetek kierowców samochodów, którzy zgłaszają prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu, znacznie się różni i waha się on od 5% na Węgrzech do 34% w Portugalii. Na pytanie: Czy prowadziłeś pojazd pod wpływem alkoholu w ciągu ostatnich 30 dni, 6,8% Polaków odpowiedziało twierdząco, gdy średnia w UE wyniosła 20,6%. Największy odsetek osób deklarujących jazdę pod wpływem alkoholu zanotowano w Portugalii (34%), Szwajcarii (34%) i Belgii (33%). Jeśli chodzi o płeć to mężczyźni dwa razy częściej przyznawali się do prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. W kwestii wieku, to młodzi kierowcy (18-24 lata) najczęściej deklarowali prowadzenie pojazdu po wypiciu alkoholu. Na pytanie: Czy akceptujesz prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu 2,1% Polaków odpowiedziało twierdząco i jest to wynik na poziomie średniej europejskiej.

ITS jest wśród krajów inicjatorów projektu ESRA i uczestniczy w kolejnych edycjach badań. Ostatnie analizy odbyły się w 2018 roku, a teraz trwa kolejny cykl. Dane wskazują, że 46% polskich kierowców deklaruje, że zostało skontrolowanych na obecność alkoholu przynajmniej 1 raz w ciągu roku, gdy średnia europejska wyniosła zaledwie 18%. Warto przypomnieć, że 2018 i 2019 to lata, w których roczne liczby kontroli trzeźwości były najwyższe i wynosiły ponad 16,5 miliona kontroli. Podobnie jest w kwestii prawdopodobieństwa zatrzymania do kontroli trzeźwości na drodze - 53% polskich kierowców uważa, że mogą zostać w każdej chwili zatrzymani do kontroli i jest to najwyższy wynik w UE, gdzie średnia wśród badanych krajów wyniosła 22,5% - mówi prof. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

(fot. Jolanta Michasiewicz)