Przegląd prasy

Ruszyła kampania „Zdaj test z odpowiedzialności!”

10 maja 2023

Ruszyła kampania „Zdaj test z odpowiedzialności!”
Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Inauguracja kampanii społecznej „Zdaj test z odpowiedzialności” ITS. 9 maja 2023 r. (fot. Jolanta Michasiewicz)

Ruszyła kampania społeczna dotycząca problematyki jazdy pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. - Pamiętajmy, że skuteczność kampanii zależy od zaangażowania wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dlatego propagujmy odpowiedzialne postawy, działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tylko wspólnie zdamy test z odpowiedzialności - apelował sekretarz KRBRD Konrad Romik.

Konferencja prasowa zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury, Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Instytut Transportu Samochodowego zainaugurowała kampanię społeczną pt. „Zdaj test z odpowiedzialności!”. Elementem towarzyszącym rozpoczęciu kampanii była wystawa pt. „Śmiertelnie poważna galeria”, której elementy - powypadkowe wraki samochodu, roweru i hulajnogi - uświadamiają skutki tragedii drogowych.

- Pamiętajmy, że skuteczność kampanii zależy od zaangażowania wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dlatego propagujmy odpowiedzialne postawy, działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tylko wspólnie zdamy test z odpowiedzialności - zaapelował sekretarz Krajowej Rady BRD Konrad Romik. Wskazywał na cel podstawowy jakim jest zwrócenie uwagi na konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Na doprowadzenie do zmian postaw i zachowań uczestników ruchu drogowego. - Apelujemy tą kampanią o odpowiedzialność wobec otoczenia potencjalnego sprawcy, który chce prowadzić pojazd po użyciu alkoholu, ale apelujemy również o zdanie przez społeczeństwo wielkiego testu z odpowiedzialności i profilaktyki zagrożeń, które stwarza jazda po alkoholu i innych środkach odurzających - podkreślił.

Przypomnijmy, iż tylko w 2022 roku użytkownicy dróg będący po alkoholu uczestniczyli w 2 248 wypadkach drogowych, w których śmierć poniosło 268 osób, a ponad 2,5 tysiąca odniosło obrażenia. Jak pokazują statystyki, od lat jednym z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego są pozbawieni wyobraźni, będący pod wpływem alkoholu uczestnicy dróg. Tylko w 2022 roku byli oni sprawcami ponad 1700 wypadków, zabijając 220 osób i raniąc 1 964. Wielu ludzi zostaje poszkodowanych także na skutek wypadków spowodowanych przez osoby będące pod wpływem innych środków odurzających, szczególnie narkotyków. W 2022 roku tacy kierujący byli sprawcami 101 wypadków, w których 30 osób zginęło, a 113 zostało rannych.

Mimo znaczącej poprawy bezpieczeństwa na drogach, to nadal tragiczny bilans. W wypadkach spowodowanych przez nieodpowiedzialnych sprawców życie tracą niewinne osoby, a tysiące innych narażonych jest na szkody fizyczne, psychiczne i materialne. Rodzice tracą dzieci, dzieci rodziców, setki rodzin pozostają w żałobie po swoich bliskich. W 2022 roku, w porównaniu z 2021 roku, nastąpił wzrost liczby ujawnionych kierujących pojazdami pod działaniem alkoholu (w stanie po użyciu oraz w stanie nietrzeźwości) o 2575 osób. O ponad 4 mln zwiększyła się liczba kontroli trzeźwości.

1 stycznia 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, której celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przepisy te mają na celu w szczególności przeciwdziałanie negatywnemu zjawisku, jakim jest udział w ruchu drogowym kierujących dokonujących najcięższych wykroczeń i przestępstw drogowych pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających. Właśnie tym zmianom prawnym towarzyszy zorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego kampania społeczna „Zdaj test z odpowiedzialności”, przygotowana w ramach projektu „Działania edukacyjne dotyczące ograniczania jazdy pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających mających na celu poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach kampanii powstał 30-sekundowy spot, który jest w emitowany telewizji i Internecie i radiu. Adresatami szeroko zakrojonej kampanii są użytkownicy dróg, w szczególności powyżej 18 roku życia. Kampania społeczna przedstawia znowelizowane przepisy dotyczące wykroczeń w ruchu drogowym, w tym przede wszystkim dotyczące zaostrzania sankcji za jazdę po użyciu alkoholu i innych środków odurzających. (jm)

PAMIĘTAJ!

JAZDA PO UŻYCIU ALKOHOLU

LUB PODOBNIE DZIAŁAJĄCEGO ŚRODKA

ZGODNIE Z NAJNOWSZYMI PRZEPISAMI

TO JEDNO Z NAJCIĘŻSZYCH WYKROCZEŃ

I PODLEGA KARZE GRZYWNY, ALBO ARESZTU!

POZNAJ NOWE PRZEPISY!

ZDAJ TEST Z ODPOWIEDZIALNOŚCI!

(fot. Jolanta Michasiewicz)