Statystyka

Finlandia. Swobodne przejście dla pieszego

6 lutego 2020

Finlandia. Swobodne przejście dla pieszego
(fot./grafika – archiwum Grupy IMAGE)

Finlandia – w statystykach według kryterium liczby zabitych na drogach - zajmuje miejsce powyżej średniej europejskiej z wynikiem - 43 ofiar/1 mln. mieszkańców (Wlk. Brytania zajmująca pierwsze miejsce). Średnia dla Europy to 49. Dla porównania ostatnia w tej kolejności Rumunia – „osiągnęła” wynik - 96. Polska – 5 miejsce. Miejsce, niestety od końca - z wynikiem 75. zabitych na 1 mln mieszkańców.

Kodeks drogowy. W Finlandii przepisy dotyczące pierwszeństwa pieszych w ruchu drogowym zostały zawarte w ustawie z 10 sierpnia 2018 r. o ruchu drogowym (Tieliikennelaki).

Pieszy w ruchu drogowym. Przepisy ustawy stanowią, że kierowca zbliżający się do przejścia dla pieszych powinien zachować szczególną ostrożność. Pojazd musi być prowadzony z taka prędkością, aby w razie potrzeby mógł zostać zatrzymany przed przejściem dla pieszych. Każdy, kto wkroczył na przejście lub zamierza na nie wejść, musi mieć zapewnione swobodne przejście. Piesi przekraczający jezdnię zobowiązani są do korzystania z przejścia dla pieszych, kładki dla pieszych lub przejścia podziemnego, jeśli znajdują się one w pobliżu. W przeciwnym razie piesi powinni przejść jezdnię prostopadle i w pobliżu skrzyżowania, jeśli takie występuje. Piesi wchodzący na jezdnię muszą zachować ostrożność uwzględniając odległość i prędkość zbliżającego się samochodu lub tramwaju. Piesi zobowiązani są do przekraczania jezdni bez zbędnej zwłoki. (jm)

W 2018 r. najbezpieczniejsze drogi były w Wielkiej Brytanii (fot. Jolanta Michasiewicz)

Źródła Tieliikennelaki, 729/2018 (ustawa wchodzi w życie w dniu 1 czerwca 2020, uchyla ustawę z 1981 r. – Tieliikennelaki, 3.4.1982/267) iTV Sejm - transmisje archiwalne. Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. BRD Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Informacja na temat przepisów dotyczących pierwszeństwa pieszych w ruchu drogowym w wybranych państwach Unii Europejskiej (Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg