Statystyka

Francuski bilans bezpieczeństwa drogowego 2022

17 lutego 2023

Francuski bilans bezpieczeństwa drogowego 2022
Paryż, 16.2.2023. Bilans wypadków drogowych w 2022 r. we Francji [kliknij] (fot. Nina Kula)

Swoją wstępną ocenę wypadków drogowych na drogach w 2022 r. ogłosili także Francuzi. Jak ocenia działająca od 1982 r. Delegatura ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (SÉCURITÉ ROUTIÈRE) śmiertelność na drogach we Francji w 2022 roku jest zbliżona do tej sprzed kryzysu zdrowotnego. W 2022 roku na drogach Francji kontynentalnej lub za granicą zginęłoby 3541 osób. Wynik ten jest wyższy o +1,3% w porównaniu do 2019 roku i o +10,1% w porównaniu do 2021 roku [kliknij].

Ewolucja śmiertelności na drogach w ciągu 12 miesięcy 2022 r. wg użytkowników

Źródło: Dane końcowe ONISR do 2021 r., dane wstępne 2022 r.
Dane dotyczące wypadków z obrażeniami ciała zarejestrowanych przez policję w DOM, COM i NC

Odnotowano stabilność umieralności w porównaniu do 2019 roku, czyli roku przed pandemią. Według szacunków Krajowego Międzyresortowego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ONISR) w 2022 roku na drogach Francji kontynentalnej zginęło 3260 osób, wobec 2944 w 2021 (+10,7%) i 3244 w 2019 (+0,5%), odniesienie rok. Rok 2022 to koniec ograniczeń w podróżowaniu i obowiązków telepracy. Nawet jeśli pandemia Covid-19 nadal trwa, wskaźniki podróży i wypadkowości powróciły do poziomu zbliżonego do stanu sprzed pandemii, niemniej ewolucja mobilności w kierunku miękkich środków transportu (rowery, zmotoryzowane środki transportu osobistego - w tym hulajnogi elektryczne) oraz utrzymanie pewnego poziomu telepracy.

Spadek liczby wszystkich ciężko rannych oraz spadek liczby ciężko rannych w 2022 r. w stosunku do 2021 i 2019 r. Łączną liczbę rannych1 szacuje się na 236 000, co oznacza spadek o 1,3%; liczbę ciężko rannych szacuje się na 16 000 ciężko rannych, co oznacza spadek o 1,9%. Poniżej szczegóły wstępnych danych i analiz:

Spadek śmiertelności kierowców i jednośladów zmotoryzowanych, niepokojący wzrost śmiertelności rowerzystów i użytkowników zmotoryzowanych pojazdów transportu osobistego. Pasażerowie pojazdów pasażerskich zginęli na drogach Francji kontynentalnej 1563 (-59 zabitych), a 4800 zostało ciężko rannych (-7% w porównaniu z 2019 r.); udział kierowców w śmiertelnych wypadkach drogowych nie stanowi już większości (48%). Użytkownicy jednośladów silnikowych (PTW) doświadczyli spadku śmiertelności i ciężkości obrażeń, z 715 zabitymi (-34 zabitymi) i 5300 ciężko rannymi (-7%). Spadek wynika ze zmniejszenia liczby ofiar PTW na obszarach zabudowanych. Rowerzyści odnotowali wzrost śmiertelności o +30% - 244 zabitych (+57 zabitych w porównaniu z 2019 r.) i poważniej rannych: 2600 (+300 lub +13%). Rower na obszarach wiejskich/pozamiejskich wykazuje niepokojący wzrost śmiertelności o +47% i liczby poważnych obrażeń o +22% w porównaniu z 2019 r. Użytkownicy EDPm doświadczają gwałtownego wzrostu wskaźników wypadków: 34 osoby jadące na hulajnodze straciły życie w 2022 r. w porównaniu z 10 w 2019 r. Gwałtownie rośnie również ciężkość ich obrażeń: oszacowano 600 poważnych obrażeń w 2022 r., czyli o 400 więcej niż w 2019 r. Zginęło 484 pieszych (+1 w porównaniu z 2019 r.), a 2000 zostało ciężko rannych. Wzrost ten związany jest ze wzrostem liczby kolizji z pieszymi poza terenami zabudowanymi oraz na autostradzie (57 zabitych pieszych na autostradzie).

Mężczyźni zawsze bardziej wytrzymali niż kobiety. Niepokojąca sytuacja młodych ludzi w wieku od 14 do 24 lat. Przy porównywalnych przejechanych kilometrach udział mężczyzn w ofiarach śmiertelnych na drogach wzrasta do 78% (wobec 77,9% w 2021 r. i 77,3% w 2019 r.). Najbardziej zagrożeni są młodzi ludzie w wieku 18-24 lata: 552 zabitych (tj. 101 zabitych na milion mieszkańców w tym wieku) i 2700 ciężko rannych (tj. 502 na milion mieszkańców w tym wieku). 14-17-latkowie, choć nie stanowią już zwiększonego ryzyka śmierci (98 zgonów w 2022 r., tj. 30 zgonów na milion mieszkańców w tym wieku), są jednak szczególnie narażeni na poważne obrażenia (1600 ciężko rannych lub na milion mieszkańców w tym wieku). Grupy wiekowe, w których odnotowano wzrost umieralności to osoby w wieku 35-44 lata (+39 zabitych w porównaniu do 2019 r.) oraz 65-74 lata (+66 zabitych w porównaniu z 2019 r.). Grupa wiekowa, która odnotowuje najkorzystniejszy trend, to grupa 25-34 lat, z -56 zabitymi, na 460 zgonów.

Niepokojący wzrost śmiertelności na sieci autostrad. Autostrady odnotowują gwałtowny wzrost liczby ofiar śmiertelnych: +14% z 263 w 2019 r. do 300 zabitych w 2022 r. Stanowi to 9% ofiar śmiertelnych na drogach, w porównaniu z 32% na drogach w obszarach zabudowanych (stabilnie w porównaniu z 2019 r.) i 59% poza obszarami miejskimi (-1% w stosunku do 2019 r.).

Jeśli chodzi o poważne obrażenia, najbardziej wyraźny spadek odnotowuje się na obszarach miejskich (szacunkowo na tej sieci drogowej 7200 poważnych obrażeń, tj. -5% w porównaniu z 2019 r.). Przy szacunkowej liczbie 7600 ciężko rannych na drogach poza obszarami zabudowanymi, liczba ciężko rannych wzrosła o +1%).

Wzrost śmiertelności za granicą w 2022 r

Według ONISR w 2022 r. na drogach departamentów i terytoriów zamorskich zginęło 281 osób, w porównaniu do 254 w 2019 r., co oznacza wzrost o +11% (27 zabitych więcej) w porównaniu z 2019 r., czyli tyle samo, co w 2010 r. ( 281 zgonów): 170 w departamentach zamorskich (DOM) i 111 w społecznościach zamorskich (COM) lub w Nowej Kaledonii.

Jednoślady zmotoryzowane (99 zabitych), młodzież w wieku 18-24 lata (57 zabitych, tj. o 8 więcej niż w 2019 r.), młodzi dorośli w wieku 25-44 lata, w tym 115 zabitych (+34% wzrost między 2019 a 2022 r.), brak noszenia kask (dotyczy połowy zgonów zmotoryzowanych jednośladów) i pasy bezpieczeństwa (od połowy do 85% zmarłych osób nie było zapiętych w zależności od terytorium) to główne kwestie bezpieczeństwa drogowego za granicą.

I chyba czytelniejsze statystyki - zabitych na drogach w porównaniu na milion mieszkańców: W 2022 roku we Francji metropolitalnej zmarło 50 osób na 1 milion mieszkańców. Najwyższe wskaźniki wskazujące na grupy wiekowe najbardziej narażone na śmierć na drogach to:

* 101 zgonów na milion mieszkańców dla młodych ludzi w wieku 18-24 lat ;

* 75 zgonów na milion dla seniorów w wieku 75 lat lub starszych;

* 61 zabitych na milion w wieku 25-34 lat;

* 52 zabitych na milion wśród 35-44-latków i 65-74-latków.

Ostateczne podstawowe dane za rok 2022 oraz pierwsze analizy - jak zapowiedziano - zostaną opublikowane w maju 2023 roku. (jm)