Statystyka

Raport KRBRD - za rok 2022, ale też za 20 lat - już w Sejmie

11 maja 2023

Raport KRBRD - za rok 2022, ale też za 20 lat - już w Sejmie
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KRBRD) została powołana 1 stycznie 2002 r. na mocy ustawy - Prawo o ruchu drogowym jako międzyresortowy organ doradczy i pomocniczy Rady Ministrów w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. (fot. Jolanta Michasiewicz)

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podsumowała stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2022 r., ale też za okres 20 lat istnienia tego organu. Polska roku 2002 to aż 5827 ofiar śmiertelnych na polskich drogach. Po 20 latach zakończyliśmy rok 2022 liczbą 1896 ofiar śmiertelnych. Doroczny raport już trafił do Sejmu RP [druk nr 3211 - kliknij]. Tu 9 maja br. skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Infrastruktury. Przyjęty przez Radę Ministrów dokument w toku prac parlamentarnych zaprezentuje minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

KRBRD przygotowała kolejny doroczny raporty o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2022 r.” [kliknij]. To dokument specjalny, albowiem w nim zaprezentowano analizy podsumowujące 20 lat. Przypomnijmy - KRBRD mocą ustawy - Prawo o ruchu drogowym - została powołana z dniem 1 stycznia 2002 r. [kliknij]. - Raport ze względu na obchodzoną w 2022 roku 20-rocznicę ustanowienia Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i wojewódzkich rad bezpieczeństwa ruchu drogowego zawiera również pogłębioną refleksję dotyczącą efektów poprawy stanu bezpieczeństwa, ale również pozostawia w swej merytorycznej formie dowody, jak bardzo opłaca się inwestować w ten proces i jak wielkie korzyści płyną z tego tytułu dla polskiego społeczeństwa - informuje Andrzej Adamczyk Przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Minister Infrastruktury.

Okres 20 lat poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach w Polsce. Przedstawione w raporcie analizy zostały opracowane na podstawie danych pochodzących z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji prowadzonego przez Komendę Główną Policji.

Polska roku 2002 to aż 5827 ofiar śmiertelnych na polskich drogach. Po 20 latach zakończyliśmy rok 2022 liczbą 1896 ofiar śmiertelnych. Finalnie realizowane działania pozwoliły po 20 latach osiągnąć niemal 70-procentowy spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Polska jest więc dziś liderem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie. To cieszy, ale nie mam z tego tytułu pełnej satysfakcji. Wiemy, że 1896 ofiar śmiertelnych na drogach to nadal o 1896 za dużo. W ciągu 20 lat od powstania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pozycja Polski na tle krajów europejskich uległa znaczącej poprawie. W ciągu ostatniego roku, Polska awansowała o pięć miejsc w zestawieniu krajów UE pod względem liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na milion mieszkańców. Obecnie wartość ta wynosi dla Polski 51 osób, przy średniej dla UE wynoszącej 46 osób - czytamy we wstępie do dokumentu.

Systematycznie od 18 lat rośnie w Polsce liczba samochodów osobowych na 1000 mieszkańców. W 2010 roku było to statystycznie 447,4 samochodu osobowego na 1000 mieszkańców, natomiast w 2013 roku i 2015 roku odpowiednio: 503,7 i 539,1 w 2020 roku wartość ta osiągnęła wskaźnik: 656,3 zaś w 2021 roku wartość wyniosła już 682,4. W 2022 roku liczba samochodów osobowych i ciężarowych wzrosła (w stosunku do 2012 roku) odpowiednio o 141,1% i 127,1% zaś motocykli o 165,3%. Jak wynika z danych IBRM SAMAR w roku 2022 znacznie spadła liczba nowo rejestrowanych samochodów osobowych. W stosunku do 2019 roku w 2020 zarejestrowano ich o 23% mniej, w 2021 o 20% mniej, zaś w 2022 r. aż o 24% mniej.

Źródło: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogoweggo