Statystyka

Uprasza się kierowców o parkowanie minimum 10 metrów od pasów

12 czerwca 2018

Uprasza się kierowców o parkowanie minimum 10 metrów od pasów
YouTube - „Kampania "10 metrów zachowaj (się)" [kliknij]

Stołeczny Zarząd Dróg Miejskich zorganizował kampanię pn. „10 metrów”. Cel - przypomnienie o zakazie parkowania w odległości nie mniejszej niż 10 metrów od przejścia dla pieszych.

W mediach pojawiły się spoty poświęcone kampanii pn. „10 METRÓW”. Niezwykle ważna kampania informacyjna, której założeniem jest poprawa sytuacji pieszych na drogach, stołecznych, ale może także w innych dużych miastach. Jest ona adresowana przede wszystkim do kierowców, aby uświadomili sobie jak groźne dla życia i zdrowia pieszych może być niezgodne z przepisami parkowanie samochodów przed przejściami dla pieszych. Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy w trakcie konferencji prasowej wskazywała na diagnozy i analizy przeprowadzone przez władze miasta które wykazały, że oprócz "działań infrastrukturalnych, czyli wynoszeń przejść, wprowadzania przejść aktywnych, poprawy oznakowania pionowego i poziomego, należy sięgnąć głębiej - do mentalności i przyzwyczajeń kierowców. - Zaczęliśmy od audytowania przejść dla pieszych, żeby zdiagnozować w jakim są stanie, co należy zrobić i jak poprawić bezpieczeństwo pieszym. Przebudowaliśmy przejścia, bo nasze analizy wykazały, że to właśnie na przejściach dzieje się bardzo wiele wypadków" - mówiła Kaznowska. Na te działania - poinformowała - sam ratusz wydał ponad 20 mln zł, a ponadto - zaznaczyła - "wiele działań jest też również na poziomie dzielnic.

W Warszawie w 2017 roku zarejestrowano 1145 wypadków, w których poszkodowanych zostało 1354 osób, w tym: 1304 rannych, 23 zabitych na miejscu zdarzenia, 27 zmarłych w wyniku obrażeń. Odnotowano także 29 836 kolizji drogowych. Do bazy danych Zarządu Dróg Miejskich wprowadzono 1863 kolizje (w tym 119 kolizji z pieszymi), dla których Policja zastosowała postępowanie w sprawach o wykroczenia i sporządziła szczegółowe szkice z miejsca zdarzenia. (jm)