Statystyka

W sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

3 października 2017

W sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wypadków drogowych i zieleni przy drodze wypowiedział się sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński. Odpowiadając na interpelację poselską zauważył, że drzewostan nie stanowi samoistnej przyczyny wypadków, jednak zadrzewienie w pasie drogowym może znacząco wpływać na skutki niewłaściwego zachowania kierowcy. Niezależnie od przyczyn, takich jak niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, zmęczenie, zaśnięcie itp., najechanie na drzewo stanowi ponad 5% wszystkich wypadków. Charakterystyczną cechą tego rodzaju zdarzenia jest stosunkowo wysoka śmiertelność ofiar biorących w nich udział - w tych zdarzeniach ginie około 14% wszystkich ofiar wypadków - informował. I kontynuował: - Należy podkreślić, że mimo sukcesywnie zmniejszającej się na przestrzeni lat liczby wypadków w postaci najechania na drzewo, zdarzenia te nie rozkładają się równomiernie w całej Polsce. Największe zagrożenie występuje w województwach: warmińsko-mazurskim, lubuskim i zachodniopomorskim. Jednostki terenowe Policji od lat analizują i monitorują zdarzenia z kategorii najechanie na drzewo. Na podstawie tych obserwacji są podejmowane działania doraźne polegające na zwiększeniu nadzoru nad wytypowanymi miejscami, które mogą być niebezpieczne w przypadku niekontrolowanego opuszczenia drogi przez pojazd. Utrudnieniem jest brak powtarzalności tego typu zdarzeń (do zdecydowanej większości dochodzi w innym miejscu) oraz rozbudowana sieć dróg powiatowych i gminnych, co ogranicza możliwość sprawowania ciągłego nadzoru. Policja występuje również z wnioskami o wycinkę drzew, które zostały uznane jako zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym, jednak w bardzo wielu przypadkach są one rozpatrywane negatywnie. W takich sytuacjach są kierowane wnioski do zarządców dróg o odpowiednie oznakowanie miejsc niebezpiecznych, w tym również wprowadzanie rozwiązań powodujących spowolnienie ruchu oraz zamontowanie elementów bezpieczeństwa biernego. (jm)