Statystyka

Wlk. Brytania: najbezpieczniejsze europejskie drogi

14 stycznia 2020

Wlk. Brytania: najbezpieczniejsze europejskie drogi
(fot./grafika – archiwum Grupy IMAGE)

Wielka Brytania – najbezpieczniejszy kraj UE w 2018 r. W statystykach według kryterium liczby ofiar śmiertelnych liczonych na 1 mln mieszkańców - zajmuje pierwsze miejsce z wynikiem - 28 osób. Dla porównania ostatnia w tej kolejności Rumunia – „osiągnęła” wynik - 96. Polska – 5 miejsce. Miejsce, niestety od końca - z wynikiem 75. zabitych na 1 mln mieszkańców.

Kodeks drogowy. Brytyjski kodeks drogowy (The Highway Code) - jak oceniają autorzy przygotowanej przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu informacji na temat przepisów dotyczących pierwszeństwa pieszych w ruchu drogowym w wybranych państwach Unii Europejskiej – otóż ten kodeks to dokument o nietypowym statusie prawnym. – Można go określić jako połączenie powszechnie obowiązującego aktu prawnego i poradnika dla uczestników ruchu drogowego. Niektóre zawarte w nim uregulowania są wiążące prawnie, zaś inne mają charakter rekomendacji, wskazówki. Jednak również te drugie uregulowania mogą zostać wykorzystane w postępowaniu karnym lub cywilnym do ustalenia odpowiedzialności.

„Zasady dotyczące ruchu pieszych”. Pieszy chcąc przejść przez jezdnię powinien wybrać bezpieczne miejsce. Te ostatnie to: przejście podziemne, kładka dla pieszych, miejsce, w którym ruchem drogowym kieruje policjant lub inna uprawniona osoba, ale też przejście dla pieszych. Wiele mówi się tutaj o zasadzie ostrożności: - Przed przejściem przez jezdnię, należy zatrzymać się przy krawężniku, unikając nadmiernego zbliżania się do osi jezdni. Należy upewnić się – zarówno patrząc we wszystkich kierunkach, jak i słuchając – czy zbliża się pojazd. Jeśli zbliża się pojazd, należy ustąpić mu pierwszeństwa. Przejść przez jezdnię należy wtedy, gdy odległość pomiędzy przejeżdżającymi pojazdami jest na tyle duża, iż umożliwia bezpieczne przejście przez jezdnię. Przechodząc przez jezdnię należy patrzeć we wszystkich kierunkach i słuchać, czy zbliża się pojazd. W przepisach znalazła się także zasada pierwszeństwa pieszych (przy przechodzeniu na skrzyżowaniu), ale nadal równocześnie ze zobowiązaniem zwracania szczególnej uwagi na pojazdy. Te ustępują pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się już na jezdni.

Przejścia dla pieszych. Kodeks określa i radzi: - Przed wejściem na przejście dla pieszych należy upewnić się, czy pojazdy zatrzymały się. Przechodząc na przejściu dla pieszych należy korzystać ze strefy oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi („zebra” lub inne podobne oznakowania). Pieszy ma zatrzymać się przed wejściem na jezdnie, aby umożliwić zbliżającym się pojazdom odpowiedniego czasu pozwalającego na dostrzeżenie pieszego i zatrzymanie pojazdu. Gdy pojazdy zatrzymały się i żaden nie zbliża się do przejścia, pieszy przechodzi. Będąc na jezdni nadal patrzy we wszystkich kierunkach i słucha, czy zbliża się pojazd.

Na tym samym przejściu kierowca powinien dać pieszym dużo czasu na przejście przez jezdnię, nie powinien ich stresować np. ryczącym silnikiem, klaksonem czy podjeżdżaniem do przodu. Inne zasady zobowiązują kierowcę zbliżającego się do pasów do: zwrócenie uwagi na pieszych oczekujących, do gotowości do zwolnienia lub zatrzymania się, przepuszczenia pieszego, gdy ten zaczął wchodzić na pasy, daj czas pieszemu. Zapisano też – uważaj na pieszych zbliżających się w stronę pasów.

Powtórzmy statystyki za rok 2018: Wielka Brytania w rankingu krajów Unii Europejskiej, opracowanym na podstawie liczby ofiar śmiertelnych liczonych na 1 mln mieszkańców zajmuje pierwsze miejsce z wynikiem – 28 osób! Było 1700 zabitych na drogach. W 2017 r. – 27 osób (i za Szwecją – 25 ofiar śmiertelnych).

Może to zbyt nowatorskie, ale w Wlk. Brytanii analizowano karę dożywocia za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego. W dzisiejszym porządku prawnym jest to kara maksymalnie 14 lat więzienia. (jm)

W 2018 r. najbezpieczniejsze drogi były w Wielkiej Brytanii (fot. Jolanta Michasiewicz)