Legislacja

Kiedy ustawa definiująca UTO?

14 stycznia 2020

Kiedy ustawa definiująca UTO?
Michał Kozłowski, Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Prace nad kolejnym projektem ustawy regulującym sytuację urządzeń transportu osobistego trwają - mówił przedstawiciel Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury. Szukamy „złotego środka”, a nie jest to łatwe - precyzował. To kiedy będzie projekt?

Jesienią ubiegłego roku minister infrastruktury Andrzej Adamczyk informował, iż trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. - Chcielibyśmy, aby przepisy (dotyczące UTO) weszły w życie wiosną przyszłego roku – konkludował. Mamy już połowę stycznia, a projektu ustawy w aktualnym wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów nie ma. Ten znajdujemy w wykazie określonym jako „archiwalny” a dotyczący okresu 4 grudnia 2015 r. - 21 listopada 2019. Wówczas wskazywano na III kwartał 2019 r.

W ubiegły piątek przedstawiciel resortu - Michał Kozłowski - zapytany o stan prac i termin przyjęcia przez Radę Ministrów i przesłanie projektu rządowego do procedowania w Parlamencie nie odpowiedział nic wiążącego. Informował: - Aktualnie ten projekt znajduje się na etapie - po konsultacjach publicznych i uzgodnieniach międzyresortowych. Co istotne – wpłynęło dużo uwag od podmiotów publicznych. Uwagi te były podzielone na dwie zasadnicze grupy. Część z nich zmierzała do dosyć radykalnego ograniczenia uprawnień użytkowników tych urządzeń. Druga grupa ciążyła w kierunku mocnego zliberalizowania tych zasad. Teraz będziemy starać się, aby docelowe brzmienie ustawy stanowiło „zloty środek”, który będzie optymalnym rozwiązaniem bazującym na tych uwagach, aby obie te grupy były zadowolone z tych rozwiązań. Nie jest to zadanie łatwe - biorąc pod uwagę wiele aspektów związanych z bezpieczeństwem pieszych, bezpieczeństwem ruchu drogowego, bezpieczeństwem użytkowników tych urządzeń. Z drugiej strony z komfortem użytkowania i całą koncepcją użytkowania urządzeń transportu osobistego. I nad tym pracujemy - zakończył Michał Kozłowski z DTD Ministerstwa Infrastruktury.

To kiedy będzie projekt? (jm)