homologacja części pojazdu
Nowa wersja projektu ustawy zmieniającej - Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Nowa wersja projektu ustawy zmieniającej - Prawo o ruchu drogowym

27 marca 2012

Redakcja ePD (elektroniczne PRAWO DROGOWE) przygotowała kolejną aktualizację zbioru, a w nim: Aktualizacja zbioru ePrawoDrogowe wg stanu prawnego na 27.4.2012 r. Projekty aktów prawnych Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie...

Samochód oklejony jak lustro
Ekspert wyjaśnia

Samochód oklejony jak lustro

12 lutego 2012

(Fot.: PD@N 416-43) Pytanie:Czy wolno poruszać się w Polsce samochodem w kolorze chromu (prawie jak lustro)? Odpowiedź: W obecnych uregulowaniach prawnych związanych z ruchem pojazdów na drodze brak jest odniesienia do kryteriów jakim powinien odpowiadać kolor nadwozia...

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie homologacji
Legislacja

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie homologacji

21 października 2011

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep. Zmiany dotyczą pojazdów...

Nowy projekt zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym
Legislacja

Nowy projekt zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym

14 lipca 2011

Do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów Ministerstwo Infrastruktury skierowało projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (projekt ustawy zastępuje projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego w zakresie implementowania...

Jednolity akt dot. homologacji systemów oświetlenia
Legislacja

Jednolity akt dot. homologacji systemów oświetlenia

24 sierpnia 2010

W Dzienniku Urzędowym UE L Nr 222 opublikowano kolejny regulamin - regulamin nr 123 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - jednolite przepisy dotyczące homologacji systemów adaptacji oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach...

I jednolite przepisy w sprawie homologacji
Legislacja

I jednolite przepisy w sprawie homologacji

31 lipca 2010

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano akty przyjęte przez organy utworzone na mocy umów międzynarodowych: - Regulamin nr 69 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy...

Regulaminy dot. homologacji świateł
Legislacja

Regulaminy dot. homologacji świateł

14 czerwca 2010

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L w dniu 12.6.2010 opublikowane zostały akty utworzone na mnocy umów międzynarodowych: - Regulamin nr 7 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów zjednoczonych (EKG ONZ) – jednolite...

Homologacja pojazdów o dużej ładowności
Legislacja

Homologacja pojazdów o dużej ładowności

18 lipca 2009

W Dz. U. UE L opublikowano rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Homologacja typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz dostęp do informacji dotyczących naprawy i obsługi...

Sprostowane przepisy dotyczące zespołów pojazdów
Legislacja

Sprostowane przepisy dotyczące zespołów pojazdów

11 maja 2007

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało sprostowanie do regulaminu nr 55 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji mechanicznych części sprzęgających zespołów pojazdów (Dz. U. L 373...