opłata ewidencyjna
CEPiK ma lepiej pracować
Legislacja

CEPiK ma lepiej pracować

2 kwietnia 2009

Zmieniony kodeks drogowy przewiduje: za Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców odpowiada minister spraw wewnętrznych. Dzięki jednej z przyjętych propozycji łatwiej i skuteczniej będzie można egzekwować opłaty ewidencyjne. A kwoty są niemałe. Opłatę ewidencyjną wnoszą: starosta,...

Zmieniona opłata ewidencyjna
Legislacja

Zmieniona opłata ewidencyjna

14 lipca 2007

Wchodzi w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie opłaty...

Opublikowano rozporządzenie o opłatach za egzamin na prawo jazdy
Legislacja

Opublikowano rozporządzenie o opłatach za egzamin na prawo jazdy

30 października 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach. Zmiany obowiązują z dniem 10 stycznia 2006 r....

Nowa opłata ewidencyjna
Legislacja

Nowa opłata ewidencyjna

13 czerwca 2005

W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej. Wysokość opłaty, sposób jej wnoszenia, tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania - zostają szczegółowo określone w...