opłata ewidencyjna
Nowe rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej
Legislacja

Nowe rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej

12 lipca 2023

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowuje projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r.

Ustawa nowelizująca kwestie tzw. punktów karnych już opublikowana
Legislacja

Ustawa nowelizująca kwestie tzw. punktów karnych już opublikowana

19 czerwca 2023

Ustawa - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wraz z „wrzutką”, została podpisana a następnie opublikowana w Dzienniku Ustaw. I tak z dniem 1 lipca br. w życie wchodzi nowelizacja dotycząca m.inn. tzw. punktów karnych i kursów prowadzonych w word-ach.

Punkty karne na rok, w word-ach kursy redukujące
Legislacja

Punkty karne na rok, w word-ach kursy redukujące

29 maja 2023

W Sejmie w miniony piątek - 26 maja br. odbyło się głosowanie, które ostatecznie zakończyło procedowanie w Sejmie i Senacie ustawy nazwanej popularne jako LEX-UBER z wrzutkami. Kierowcy na usunięcie tzw. punktów karnych nie będą musieli czekać dwa lata - jak to zapisano w obowiązujących przepisach - ale już tylko rok. Powróci możliwość ich redukcji (6 punktów raz na pół roku) w ramach szkoleń organizowanych w word-ach. Czyli w tym zakresie wracają przepisy obowiązujące do 2022 r.

Poprawiony Lex Uber z „wrzutką” wraca do Sejmu
Legislacja

Poprawiony Lex Uber z „wrzutką” wraca do Sejmu

12 maja 2023

Senat RP zakończył swoje 62. posiedzenie, przyjęto m.inn. Ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z poprawkami. W ramach Komisji Infrastruktury szeroko debatowano nad poprawkami dotyczącymi części ustawy poświęconej poprawie bezpieczeństwa pasażerów tzw. taksówek na aplikację. Kwestie tzw. punktów karnych i kursów bez uwag. Ustawa z poprawkami wraca do Sejmu.

„Wrzutka” dot. tzw. punktów karnych dla piratów drogowych oraz kursów redukujących
Legislacja

„Wrzutka” dot. tzw. punktów karnych dla piratów drogowych oraz kursów redukujących

13 kwietnia 2023

W Sejmie trwa procedowanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Pierwsze czytanie odbyło się w Komisji Infrastruktury, wczoraj - obrady plenarne. Do rządowego projektu trafiły tzw. wrzutki. Te już nie dotyczą zmian dla poprawy bezpieczeństwa pasażerów taksówek „na aplikację” lecz powrotu do wycofanych rozwiązań dot. tzw. punktów karnych.

Burzliwie na posiedzeniu Komisji Infrastruktury
Legislacja

Burzliwie na posiedzeniu Komisji Infrastruktury

12 kwietnia 2023

W Sejmie odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury, z przedmiotem obrad - pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3049). Uzasadniał nowy minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Uzupełniony projekt trafi pod obrady plenarne.

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym m.in. nie będzie opłaty ewidencyjnej
Legislacja

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym m.in. nie będzie opłaty ewidencyjnej

22 lutego 2023

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Celem jest podniesienie bezpieczeństwa pasażerów, którzy korzystają m.in. z przewozu, zamawianego przez aplikację. Ponadto zniesiona zostanie opłata ewidencyjna, która pobierana jest przez samorząd w związku z rejestracją pojazdów i wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przez stacje kontroli pojazdów podczas badań technicznych.

Resort w sprawie zmian procedury zwrotu prawa jazdy
Legislacja

Resort w sprawie zmian procedury zwrotu prawa jazdy

13 grudnia 2022

To już kolejny raz posłowie wskazują na absurdalny element procedury zatrzymania/zwrotu prawa jazdy. Minister cyfryzacji i minister infrastruktury są zgodni co do potrzeby zmian. Ale projekt wciąż nie trafił pod obrady Rady Ministrów, ten moment zaplanowano na III/IV kwartał br. Czy ustawodawca zajmie się wreszcie wykreśleniem opłaty ewidencyjnej z ustawy – Prawo o ruchu drogowym?

Obowiązuje nowa opłata ewidencyjna
Legislacja

Obowiązuje nowa opłata ewidencyjna

6 września 2022

4 września br. w życie weszło rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej, opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 2 września 2022 r. poz. 1857.

Zapowiedź likwidacji opłat ewidencyjnych: rejestracja pojazdów, prawo jazdy, badania techniczne
Legislacja

Zapowiedź likwidacji opłat ewidencyjnych: rejestracja pojazdów, prawo jazdy, badania techniczne

18 sierpnia 2022

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów opublikowała założenia projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych opłat, w którym zapowiada likwidację „opłat ewidencyjnych uiszczanych przez obywateli i przedsiębiorców w związku z rejestracją pojazdów, nabywaniem uprawnień do kierowania pojazdami, poddaniem pojazdu wymaganym badaniom technicznym”.

Pułapka za 50 groszy. Czy będzie automatyczny zwrot zatrzymanego prawa jazdy?
Legislacja

Pułapka za 50 groszy. Czy będzie automatyczny zwrot zatrzymanego prawa jazdy?

12 sierpnia 2022

Tym razem do ministra infrastruktury, ale też Rady Ministrów, wpłynęła nie jedna, ale kilka interpelacji poselskich, niektóre nawet grupowe. Wszystkie dotyczą oczekiwanych zmian ustawowych w zakresie procedury zwrotu zatrzymanych praw jazdy. I tu też opłaty ewidencyjnej w wysokości… 50 groszy. Co z tą „niespójnością legislacyjną”? Jest stanowisko adresatów.

Zwrot prawa jazdy (sic!) dopiero po złożeniu wniosku i uiszczeniu 50 groszy opłaty ewidencyjnej
Ogłoszenia

Zwrot prawa jazdy (sic!) dopiero po złożeniu wniosku i uiszczeniu 50 groszy opłaty ewidencyjnej

20 czerwca 2022

Grupa posłanek zaadresowała do ministra infrastruktury interpelację w sprawie zmian w ustawie o kierujących pojazdami, a dokładnie konieczności złożenia wniosku oraz uiszczeniu opłaty ewidencyjnej w wysokości 50 groszy. Niestety wielu kierowców nie dopełnia tego i po upływie okresu zatrzymania uprawnień przystępuje do jazdy. Dostrzegają tu niespójność legislacyjną.

Zmiany opłat ewidencyjnych
Legislacja

Zmiany opłat ewidencyjnych

6 kwietnia 2022

Z dniem 5 kwietnia br. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 2 kwietnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (2022.738).

Z 5. kwietnia zmienione rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej
Legislacja

Z 5. kwietnia zmienione rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej

15 marca 2022

Z dniem 5 kwietnia br. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. W zaproponowanym wykazie rozszerzony został katalog opłat ewidencyjnych o nową opłatę za wydanie karty kwalifikacji kierowcy.

W sprawie opłaty ewidencyjnej
Legislacja

W sprawie opłaty ewidencyjnej

15 maja 2015

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Rozporządzenie określa: wysokość opłaty ewidencyjnej, tryb i zasady pobierania,...

Rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej
Legislacja

Rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej

27 czerwca 2014

W Dzienniku Ustaw znajdujemy rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 92014.852). Rozporządzenie określa: 1) wysokość...

CEPiK: nowe rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej
Legislacja

CEPiK: nowe rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej

29 maja 2013

Opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Akt określa: wysokość opłaty ewidencyjnej oraz sposób jej wnoszenia; tryb i zasady pobierania,...

Jest projekt rozporządzenia w sprawie opłaty ewidencyjnej
Legislacja

Jest projekt rozporządzenia w sprawie opłaty ewidencyjnej

5 listopada 2012

Minister Spraw Wewnętrznych zlecił rozesłanie do 29 adresatów prośbę o zgłoszenie uwag do projektu sygnowanego datą 30 października 2012 r. rozporządzenia MSW w sprawie opłaty ewidencyjnej. Rozporządzenie ma obowiązywać z dniem 19 stycznia 2012 r., z tą datą przestanie obowiązywać...

Propozycje nowych opłat ewidencyjnych
Legislacja

Propozycje nowych opłat ewidencyjnych

23 stycznia 2012

Minister Spraw Wewnętrzny wydał projekt rozporządzenia w sprawie opłaty ewidencyjnej. I tak określono w “§ 2. 1. Wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi: 1) za wydanie: a) dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł, b) pozwolenia czasowego - 0,50 zł, c) zalegalizowanych tablic (tablicy)...

W CEPiK nowa opłata ewidencyjna
Legislacja

W CEPiK nowa opłata ewidencyjna

14 grudnia 2009

Obowiązuje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej. Określa ono wysokość opłaty ewidencyjnej oraz sposób jej wnoszenia; tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty; organy i...