opłata ewidencyjna
W sprawie opłaty ewidencyjnej
Legislacja

W sprawie opłaty ewidencyjnej

15 maja 2015

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Rozporządzenie określa: wysokość opłaty ewidencyjnej, tryb i zasady pobierania,...

Rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej
Legislacja

Rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej

27 czerwca 2014

W Dzienniku Ustaw znajdujemy rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców 92014.852). Rozporządzenie określa: 1) wysokość...

CEPiK: nowe rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej
Legislacja

CEPiK: nowe rozporządzenie w sprawie opłaty ewidencyjnej

29 maja 2013

Opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców. Akt określa: wysokość opłaty ewidencyjnej oraz sposób jej wnoszenia; tryb i zasady pobierania,...

Jest projekt rozporządzenia w sprawie opłaty ewidencyjnej
Legislacja

Jest projekt rozporządzenia w sprawie opłaty ewidencyjnej

5 listopada 2012

Minister Spraw Wewnętrznych zlecił rozesłanie do 29 adresatów prośbę o zgłoszenie uwag do projektu sygnowanego datą 30 października 2012 r. rozporządzenia MSW w sprawie opłaty ewidencyjnej. Rozporządzenie ma obowiązywać z dniem 19 stycznia 2012 r., z tą datą przestanie obowiązywać...

Propozycje nowych opłat ewidencyjnych
Legislacja

Propozycje nowych opłat ewidencyjnych

23 stycznia 2012

Minister Spraw Wewnętrzny wydał projekt rozporządzenia w sprawie opłaty ewidencyjnej. I tak określono w “§ 2. 1. Wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi: 1) za wydanie: a) dowodu rejestracyjnego - 0,50 zł, b) pozwolenia czasowego - 0,50 zł, c) zalegalizowanych tablic (tablicy)...

W CEPiK nowa opłata ewidencyjna
Legislacja

W CEPiK nowa opłata ewidencyjna

14 grudnia 2009

Obowiązuje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej. Określa ono wysokość opłaty ewidencyjnej oraz sposób jej wnoszenia; tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty; organy i...

CEPiK ma lepiej pracować
Legislacja

CEPiK ma lepiej pracować

2 kwietnia 2009

Zmieniony kodeks drogowy przewiduje: za Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców odpowiada minister spraw wewnętrznych. Dzięki jednej z przyjętych propozycji łatwiej i skuteczniej będzie można egzekwować opłaty ewidencyjne. A kwoty są niemałe. Opłatę ewidencyjną wnoszą: starosta,...

Zmieniona opłata ewidencyjna
Legislacja

Zmieniona opłata ewidencyjna

14 lipca 2007

Wchodzi w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie opłaty...

Opublikowano rozporządzenie o opłatach za egzamin na prawo jazdy
Legislacja

Opublikowano rozporządzenie o opłatach za egzamin na prawo jazdy

30 października 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach. Zmiany obowiązują z dniem 10 stycznia 2006 r....

Nowa opłata ewidencyjna
Legislacja

Nowa opłata ewidencyjna

13 czerwca 2005

W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej. Wysokość opłaty, sposób jej wnoszenia, tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania - zostają szczegółowo określone w...