przewóz zwierząt
O nieprawidłowościach w przewozach zwierząt
Legislacja

O nieprawidłowościach w przewozach zwierząt

26 marca 2008

Handlujący zwierzętami stracą dopłaty eksportowe, jeśli przewożą je w złych warunkach. I to nawet wtedy, gdy dokumenty przewozowe nie budzą zastrzeżeń – komentuje “Rzeczpospolita”. Urzędnicy mogą bowiem brać pod uwagę także inne źródła informacji o...

Licencję na przewóz zwierząt wyda weterynarz
Legislacja

Licencję na przewóz zwierząt wyda weterynarz

5 stycznia 2008

Od 5 stycznia licencje ważne w całej Unii Europejskiej będą wydawać powiatowi lekarze weterynarii. Z dotychczas obowiązującymi kwalifikacjami będzie można nadal przewozić np. ryby. Wchodzą w życie niektóre przepisy ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych...

Technika jazdy z przyczepą
Ekspert wyjaśnia

Technika jazdy z przyczepą

16 grudnia 2007

Pytanie: Czy można zjeżdżać samochodem z przyczepą ze wzniesienia czy góry “na luzie”, czy lepiej na biegu? Odpowiedź: Nigdy nie należy zjeżdżać z góry czy wzniesienia na luzie. Bez względu na to czy poruszamy się samym samochodem, czy też samochodem z przyczepą, zjazd...

Komisja egzaminacyjna dla kierowców i konwojentów zwierząt
Legislacja

Komisja egzaminacyjna dla kierowców i konwojentów zwierząt

4 czerwca 2007

Opublikowano rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 maja 2007 r. w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób wykonujących czynności w zakresie transportu i obsługi zwierząt. Wejdzie w życie po upływie 14 dni od...

Którędy przewieziemy naszych małych przyjaciół
Legislacja

Którędy przewieziemy naszych małych przyjaciół

15 maja 2007

Wchodzi w życie rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 kwietnia 2007 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących...

Przejścia graniczne dla zwierząt towarzyszących
Legislacja

Przejścia graniczne dla zwierząt towarzyszących

8 maja 2007

Utraciło moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, oraz współpracy organów...

Tamtędy w towarzystwie zwierząt
Legislacja

Tamtędy w towarzystwie zwierząt

30 kwietnia 2007

W ogłoszonym Dzienniku Ustaw pomieszczono rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których organy celne przeprowadzają kontrolę przemieszczanych w celach niehandlowych zwierząt domowych towarzyszących podróżnym....

Transport zwierząt bardziej humanitarny
Legislacja

Transport zwierząt bardziej humanitarny

8 grudnia 2006

Sejm uchwalił dwie ustawy: o ochronie zwierząt i o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Nowe przepisy przewidują, że transport zwierząt na teren Unii i do krajów trzecich będzie bardziej humanitarny. Powiatowi lekarze weterynarii będą wydawać zezwolenia...

Bezpieczeństwo psa w podróży
Statystyka

Bezpieczeństwo psa w podróży

9 lipca 2006

Czy ma Pan(-i) psa? Tak – 41,8% Nie – 58,2% Jak często przewozi Pan(-i) psa samochodem? Wcale – 75,7% Kilka razy w roku – 7,8% Raz w miesiącu – 4,3% Raz w tygodniu – 6,4% Codziennie lub prawie codziennie – 4,0% W jaki sposób wozi Pan(-i) psa w...

Zwierzak bezpieczny w podróży
News tygodnia

Zwierzak bezpieczny w podróży

9 lipca 2006

Ruszyła II edycja ogólnopolskiego, edukacyjnego programu “Zwierzak bezpieczny w podróży”, którego pomysłodawcą i organizatorem jest miesięcznik “Cztery Łapy”. Celem akcji jest propagowanie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami, a zwłaszcza bezpiecznych metod...

Zwierzęta w podróży
Przegląd prasy

Zwierzęta w podróży

21 czerwca 2006

Kolejny partner akcji "Zwierzak bezpieczny w podróży". Celem akcji jest propagowanie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami, zwłaszcza podczas jazdy samochodem i informowanie o bezpiecznych metodach przewożenia zwierząt domowych. “Zwierzak bezpieczny w podróży” – celem...

Inspekcja Transportu Drogowego i choroby zakaźne zwierząt
Legislacja

Inspekcja Transportu Drogowego i choroby zakaźne zwierząt

25 kwietnia 2006

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz...

Ochrona żywego bydła w czasie transportu
Legislacja

Ochrona żywego bydła w czasie transportu

28 lutego 2006

Wydano rozporządzenie Komisji WE nr 354/2006 z dnia 28 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 639/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do wymagań dotyczących przyznawania refundacji wywozowych związanych z ochroną...

Zaostrzone warunki przewozu zwierząt i produktów zwierzęcych
Legislacja

Zaostrzone warunki przewozu zwierząt i produktów zwierzęcych

17 lutego 2006

Zaczynają obowiązywać zmiany w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Nowelizacja wynika z zapisów ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia...

Zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym
Legislacja

Zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym

14 października 2005

W życie wchodzi rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w którym wskazał drogowe, kolejowe, morskie i lotnicze przejścia graniczne, na których celnicy kontrolują przemieszczane w celach niehandlowych zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym, i w związku z tym poinstruował, jak...

Jak naszego zwierzaka przewozić na wakacje
Ekspert wyjaśnia 1

Jak naszego zwierzaka przewozić na wakacje

23 czerwca 2005

Pytanie: Jak bezpiecznie przewozić zwierzę domowe? Odpowiedź: Niezależnie od tego, z jakim zwierzakiem podróżujemy, musimy zabrać dla niego wodę i jedzenie. W żadnym wypadku nie należy przewozić psa lub kota w bagażniku, jeśli jedziemy samochodem, ponieważ zwierzę się w nim dusi....