tabliczki znaków drogowych
Zatrzymanie i postój na chodniku
Ekspert wyjaśnia 1

Zatrzymanie i postój na chodniku

29 marca 2009

Pytanie: Art 47. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym dopuszcza (przy zachowaniu określonego warunku) zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru lub roweru - i nie określa tutaj dmc.; dalej jednak wspomniany art. "mówi", że...

Sygnalizacja zmiany kierunku ruchu
Ekspert wyjaśnia 1

Sygnalizacja zmiany kierunku ruchu

22 marca 2009

Pytanie: Tabliczka T-18 pod znakiem A-30. Czy musimy sygnalizować zmianę kierunku - bo tak “mówi” tabliczka (nieoczekiwana zmiana kierunku ruchu)? Odpowiedź: Obowiązek sygnalizowania zamiaru zmiany kierunku lub pasa ruchu nie dotyczy sytuacji "wymuszonych" przebiegiem drogi (pasa...

Znak „Parking - miejsce zastrzeżone” z tabliczką?
Ekspert wyjaśnia

Znak „Parking - miejsce zastrzeżone” z tabliczką?

15 marca 2009

Pytanie: Czy na znaku D-18a "Parking - miejsce zastrzeżone" może znajdować się dodatkowo tabliczka T-29 (co często się zdarza) skoro § 52.6 Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych określa jednoznacznie, że tabliczkę T-29 umieszcza się na znakach D-18 lub D-18b? ...