0086/11/2005 14 marca 2005 20 marca 2005

W nim m.in. o: zmianach w rozporzadzeniu o szkoleniu i egzaminowaniu oraz ustawie prawo o ruchu drogowym, polityce transportowej panstwa do roku 2025 roku, sposobach uzyskiwania odszkodowan za uszkodzone samochody na dziurawych jezdniach, nowych odcinkach autostrad oraz czasie pracy kierowców w Polsce i Unii Europejskiej...

Przegląd prasy

featured_article.title
Pieszy ponosi winę za co drugi wypadek drogowy z jego udziałem
20 marca 2005

W Lublinie policja rozpoczęła zaplanowaną na tydzień akcję mającą na celu wymuszenie bezpiecznych zachowań pieszych i ograniczenie liczby wypadków drogowych z ich udziałem. Przechodnie biorą udział już w co trzeciej tragedii na drodze. W połowie przypadków sami są sobie winni...