Legislacja
Dopłaty do biletów kupowanych u kierowców - bezprawne

Dopłaty do biletów kupowanych u kierowców - bezprawne

1 lipca 2005

Kierowcy komunikacji miejskiej nie zażądają już dodatkowych opłat przy kupnie biletu w pojeździe. Działo się tak mimo wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok dotyczył komunikacji w Stargardzie Szczecińskim) uznającego praktyki takie jako pozaprawne. Mimo że orzeczenie...

Przepisy prawo o ruchu drogowym zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego

Przepisy prawo o ruchu drogowym zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego

1 lipca 2005

Rzecznik Praw Obywatelskich Andrzej Zoll zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepisy prawa o ruchu drogowym. Zdaniem rzecznika przepisy - Pozwalają one organom władzy arbitralnie nakładać na organizatora manifestacji obowiązek przedstawienia alternatywnego planu organizacji ruchu...

Kiedy wymiana krajowych na unijne prawo jazdy?

Kiedy wymiana krajowych na unijne prawo jazdy?

30 czerwca 2005

Podczas posiedzenia rady ministrów Unii Europejskiej do spraw telekomunikacji, transportu i energii kraje: Polska, Niemcy, Francja, Dania i Austria zgłosiły uwagi do propozycji Parlamentu Europejskiego przewidującej generalną wymianę krajowych praw jazdy na unijne. Za trzy lata miałaby...

Prace nad wprowadzeniem unijnych tablic rejestracyjnych

Prace nad wprowadzeniem unijnych tablic rejestracyjnych

30 czerwca 2005

Biuro Komunikacji Społecznej Ministerstwa Infrastruktury poinformowało, że w resorcie trwają prace nad wprowadzeniem w Polsce unijnych tablic rejestracyjnych. Zgodnie z harmonogramem prac "Eurotablice" mają wejść w życie 1 maja 2006 r. W przygotowywanych przepisach nie planuje się...

Ustawa o transporcie skierowana ponownie do Komisji Infrastruktury

Ustawa o transporcie skierowana ponownie do Komisji Infrastruktury

29 czerwca 2005

Na 106. posiedzeniu sejmu przegłosowano ponowne skierowanie ustawy o transporcie do Komisji Infrastruktury w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Komisja w tym samym dniu przygotowała Dodatkowe Sprawozdanie (patrz: ? 1.7.2005 r.). Tekst jednolity i aktualizowany ustawy...

Istotne elementy pojazdów skierowanych do recyklingu

Istotne elementy pojazdów skierowanych do recyklingu

29 czerwca 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego. Akt wydano na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, obowiązuje z dniem 1 lipca 2005 r....

Wojskowe pojazdy specjalne i używane do celów specjalnych

Wojskowe pojazdy specjalne i używane do celów specjalnych

29 czerwca 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Rozporządzenie wchodzi w życie...

Ministrowie zaakceptowali "Politykę transportową państwa na lata 2006-2025"

Ministrowie zaakceptowali "Politykę transportową państwa na lata 2006-2025"

29 czerwca 2005

Rada Ministrów zajęła się blokiem spraw związanych z projektem "Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013", w tym zaakceptowała "Politykę transportową państwa na lata 2006-2025". Projekt w styczniu br. poddany był szerokiej konsultacji społecznej. W ich efekcie, jak stwierdzono: swoją ideą...

Program wieloletniej modernizacji technicznej służb mundurowych

Program wieloletniej modernizacji technicznej służb mundurowych

29 czerwca 2005

Przyjęto projekt ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Modernizacja techniczna Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej w latach 2006-2011. Celem regulacji jest ustanowienie programu, którego realizacja doprowadzi do...

Rozporządzenie o szkoleniu kandydatów na kierowców i kierowców

Rozporządzenie o szkoleniu kandydatów na kierowców i kierowców

28 czerwca 2005

Jak informuje "Rzeczpospolita": poprawiony projekt rozporządzenia zmieniającego zasady szkolenia i egzaminowania kierowców utknął w Departamencie Prawnym Ministerstwa Infrastruktury. Po konsultacjach z praktykami stwierdzono konieczność zmian kilku zapisów, jak np. obowiązkowy udział...

Zmienione zasady przygotowań do realizacji budowy dróg

Zmienione zasady przygotowań do realizacji budowy dróg

27 czerwca 2005

Opublikowano ustawę z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą także procedur przy inwestycjach drogowych. Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowań i realizacji w...

Nowe warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu

Nowe warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu

27 czerwca 2005

Na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury podano do publicznej wiadomości projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych...

Przeciwko ograniczaniu ochrony ubezpieczeniowej

Przeciwko ograniczaniu ochrony ubezpieczeniowej

27 czerwca 2005

Obowiązująca dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2005/14/WE z 11 maja 2005 r. wprowadza zmiany do dyrektyw z lat 1972-2000 ukierunkowując je na jednoznaczne określanie obowiązków państw członkowskich w zakresie gwarantowania ochrony ubezpieczeniowej wszystkim...

Dane o skradzionych samochodach szerzej dostępne

Dane o skradzionych samochodach szerzej dostępne

27 czerwca 2005

Komisja Europejska przyjęła regulację pozwalającą urzędom rejestrującym samochody na dostęp do tzw. bazy SIS, w której sprawdzą przeszłość używanych aut. SIS, czyli Schengen Information System, zbiera bowiem m.in. dane z policji, sądów i prokuratur o kradzionych samochodach,...

Zezwolenia na stosowanie niektórych części zamiennych

Zezwolenia na stosowanie niektórych części zamiennych

27 czerwca 2005

Decyzja KE nr 2005/438/WE z 10 czerwca zawiera zezwolenie na wykorzystywanie w naprawach pojazdów wprowadzonych na rynki przed 1 lipca 2003 r. tych części zamiennych, zawierających ołów, rtęć, kadm lub sześciowartościowy chrom, które weszły do obiegu po tym terminie....

Złomowanie aut bez przepisów wykonawczych

Złomowanie aut bez przepisów wykonawczych

24 czerwca 2005

Brakuje przepisów wykonawczych do ustawy, natomiast już 30 czerwca tracą ważność dotychczasowe zezwolenia na złomowanie aut, nie ma przepisów określających tryb i zasady wystawiania nowych. W konsekwencji właściciele złomowanych pojazdów będą mieli trudności z ich wyrejestrowaniem,...

Prace parlementarzystów nad zmianą ustawy o autostradach trwają

Prace parlementarzystów nad zmianą ustawy o autostradach trwają

23 czerwca 2005

Podkomisja stała ds. transportu złożyła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Autostradowym oraz ustawy o transporcie drogowym oraz ich tekst jednolity. Zmiany dotyczą opłat za przejazd autostradami, zwrotu środków raz...

Straż Graniczna i organy celne mogą kontrolować ruch drogowy

Straż Graniczna i organy celne mogą kontrolować ruch drogowy

23 czerwca 2005

Zmianie ulegają przepisy art. 6 ust. 1 pkt 3 i art. 129 ust. 4A Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym umożliwiające funkcjonariuszom Straży Granicznej oraz organów celnych przeprowadzanie kontroli ruchu na terenie całego kraju. Tekst jednolity i aktualizowany...

Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnie o akcyzie od używanych aut

Europejski Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnie o akcyzie od używanych aut

23 czerwca 2005

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skierował do Luksemburga pytanie, czy pobieranie akcyzy jest zgodne z europejskim prawem. Jeśli Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeknie, że nie - budżet będzie musiał zwrócić około 1,3 mld zł osobom, które przywiozły samochody po 1...

Określono nowe opłaty za wydanie świadectwa homologacji

Określono nowe opłaty za wydanie świadectwa homologacji

22 czerwca 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 czerwca 2005 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie i zmianę świadectwa homologacji. Akt został wydany na podstawie art. 68 ust.19 pkt 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od...