Legislacja
Sprawca wypadku drogowego w drodze do pracy bez odszkodowania od ZUS

Sprawca wypadku drogowego w drodze do pracy bez odszkodowania od ZUS

24 stycznia 2006

Sąd Najwyższy wydał wyrok stanowiący, iż osoba, która w drodze do pracy naruszyła przepisy ruchu drogowego i spowodowała wypadek, nie dostanie odszkodowania od ZUS. Artykuł 8 ust. 1 ustawy o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z 1975 r. (stara ustawa),...

Towary niebezpieczne - dostosowanie do postępu technicznego

Towary niebezpieczne - dostosowanie do postępu technicznego

24 stycznia 2006

Opublikowano dyrektywę Komisji Europejskiej 2006/8/WE z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniającą, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki II, III i V do dyrektywy 1999/45/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i...

Naprawa po wypadku

Naprawa po wypadku

24 stycznia 2006

Dobrowolne naprawienie przez osobę trzecią na własny koszt uszkodzonego w wypadku samochodu w zasadzie nie podlega zaliczeniu na poczet odszkodowania należnego w związku z wypadkiem ? orzekł w swoim wyroku Sąd Najwyższy (wyrok z 13 października 2005 r.)....

Ograniczenia w prawach jazdy i ośrodki doskonalenia techniki jazdy

Ograniczenia w prawach jazdy i ośrodki doskonalenia techniki jazdy

23 stycznia 2006

Projektowane zmiany w ustawie - Prawo o ruchu drogowym dotyczą zmian w art. 92, który określa ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy i możliwości prowadzenia określonego prawo jazdy mogą być wpisane do prawa jazdy. Te wymagania to: korekta lub ochrona wzroku, korekta słuchu,...

Zmiany w szkoleniu kierowców prowadzących przewozy drogowe

Zmiany w szkoleniu kierowców prowadzących przewozy drogowe

23 stycznia 2006

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym dotyczą: określenia wymagań w stosunku do kierowców wykonujących transport drogowy; okresowości badań lekarskich oraz psychologicznych obowiązujących kierowców zawodowych; zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie...

Projekt aktu wykonawczego dotyczącego tachografów cyfrowych

Projekt aktu wykonawczego dotyczącego tachografów cyfrowych

23 stycznia 2006

Projekt rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie wzorów wniosków o wydanie kart do tachografów cyfrowych oraz standardów, jakim powinny odpowiadać załączniki do wniosku dostępny na stronach internetowych. Przepisy prawne dotyczące tachografów cyfrowych: Ustawa...

Zmiany ustawy o transporcie drogowym i ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Zmiany ustawy o transporcie drogowym i ustawy - Prawo o ruchu drogowym

20 stycznia 2006

Jest akt wykonawczy w sprawie tachografów cyfrowych

Jest akt wykonawczy w sprawie tachografów cyfrowych

19 stycznia 2006

Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności organów administracji miar wykonywane w ramach systemu tachografów cyfrowych. Akt obowiązuje od 3 lutego 2006...

Zmiany oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej

Zmiany oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej

19 stycznia 2006

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru i sposobu oznakowania pojazdów służbowych kontroli skarbowej. Akt obowiązuje z dniem publikacji tj. od 19 stycznia 2006 r. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru i...

Mandat "zza wycieraczki" trzeba zapłacić

Mandat "zza wycieraczki" trzeba zapłacić

19 stycznia 2006

Sąd Administracyjny orzekł ostatecznie ? obowiązuje kara za brak biletu parkingowego, którą wkładają nam za wycieraczkę. Wobec zamętu interpretacyjnego ostatecznie legalnością kar pieniężnych zajął się Naczelny Sąd Administracyjny. Pod koniec grudnia zapadł wyrok, w tym tygodniu...

Zmiany w programie rzeczowo-finansowym inwestycji drogowych

Zmiany w programie rzeczowo-finansowym inwestycji drogowych

18 stycznia 2006

Rada Ministrów znowelizowała rozporządzenie w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego. Przewidziane w zaktualizowanym Programie rzeczowo-finansowym na rok 2006 wydatki KFD w wysokości 5 775...

Kuriozalny wyrok będzie zaskarżony
3

Kuriozalny wyrok będzie zaskarżony

18 stycznia 2006

Wyrok, który zapadł przed lubelskim Sądem Grodzkim. Dotyczył kierowcy MPK, który po godzinach pracy jechał prywatnym samochodem, mając we krwi prawie 2,5 prom. alkoholu. Skazany został na karę więzienia w zawieszeniu, odebrano mu uprawnienia do prowadzenia aut osobowych, ale pozostawiono...

Przepisy drogowe nie mogą blokować demonstracji

Przepisy drogowe nie mogą blokować demonstracji

18 stycznia 2006

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uzależnianie organizowania zgromadzeń na drogach publicznych od uzyskania zezwolenia na ich przeprowadzenie jest niezgodne z konstytucją. Według Trybunału, uregulowania zawarte w prawie o ruchu drogowym powinny dotyczyć organizacji zawodów sportowych,...

Kasy fiskalne w autobusach

Kasy fiskalne w autobusach

18 stycznia 2006

Jeśli Ministerstwo Finansów nie zmieni zdania, od 1 kwietnia w autobusach miejskich, w których sprzedawane są bilety, trzeba będzie zainstalować kasy fiskalne. W rzeszowskim MPK koszt takiej operacji wyniesie około 400 tysięcy złotych - piszą "Super Nowości". Innym rozwiązaniem jest...

Opublikowano nowe wzory zaświadczeń na przewozy drogowe

Opublikowano nowe wzory zaświadczeń na przewozy drogowe

17 stycznia 2006

Rozporządzenie transportu i budownictwa z 5 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia. Określony wzór zaświadczenia i wypisu obowiązują od 1 lutego br. Dotychczasowe druki obowiązują okres, na który zostały...

Straż miejska ma prawo do fotoradaru - decyduje MSWiA

Straż miejska ma prawo do fotoradaru - decyduje MSWiA

17 stycznia 2006

Ministerstwo spraw wewnętrznych właśnie zdecydowało, że municypalni mają prawo do używania fotoradaru. Na pstrykanie fotek kierowcom przekraczającym dozwoloną prędkość zezwolił strażnikom miejskim w 2002 r. ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji. Problem polega na tym,...

Opłaty za czynności administracyjne

Opłaty za czynności administracyjne

11 stycznia 2006

Minister Transportu i Budownictwa upoważnił dyrektora Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskie organizacje o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszające międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym...

Obowiązują nowe zasady szkolenia i egzaminowania

Obowiązują nowe zasady szkolenia i egzaminowania

10 stycznia 2006

Weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów. Rejestrowanie przebiegu egzaminu za pomocą kamery będzie obowiązywało od 10 kwietnia 2006 r.. Nie wszystkie...

Od dziś egzaminy droższe

Od dziś egzaminy droższe

10 stycznia 2006

Dla katgorii B: 22 pln za egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie pisemnego testu lub przy użyciu komputera (dotychczas 20 zł), 40 pln za egzamin teoretyczny przeprowadzany w formie ustnej (dotychczas 40 zł) 112 pln za egzamin praktyczny dla prawa jazdy kategorii B (dotychczas 74...

Ostatnie egzaminy na prawo jazdy według starych zasad

Ostatnie egzaminy na prawo jazdy według starych zasad

9 stycznia 2006

Dziś ostatnie egzaminy na prawo jazdy według starych zasad. Na placach manewrowych ruch będzie do ostatniej chwili. Kursanci chcą zdążyć przed zmianami. Niektóre ośrodki ruchu drogowego nie zdążyły przygotować nowych stanowisk egzaminacyjnych. Nowych linii nie można namalować, gdy...