Legislacja
Diety dla pracowników spoza sfery budżetowej w Trybunale Konstytucyjnym

Diety dla pracowników spoza sfery budżetowej w Trybunale Konstytucyjnym

4 października 2005

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek rzecznika praw obywatelskich o kontrolę przepisów kodeksu pracy dotyczących diet za delegacje przysługujące pracownikom wykonującym zadania służbowe poza stałym miejscem zamieszkania lub miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy....

Do końca lutego całą dobę jeździmy z włączonymi światłami mijania

Do końca lutego całą dobę jeździmy z włączonymi światłami mijania

1 października 2005

Zaczyna obowiązywać (do końca lutego) nakaz jazdy z włączonymi światłami mijania przez cała dobę, wszedł w życie kilka lat temu (obowiązuje od 1997 roku) i nie powinien być zaskoczeniem dla kierowców. Ustawodawca przewidział dolegliwość za brak świateł w wysokości mandatu 100...

Formularz o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów

Formularz o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów

30 września 2005

Wchodzi w życie (z dniem ogłoszenia) wzór formularza wniosku o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz dane i informacje, jakie ten wniosek musi zawierać, składa się na treść rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji....

Tablice umieszczane w pasie drogi granicznej

Tablice umieszczane w pasie drogi granicznej

30 września 2005

Opublikowano rozporządzenie w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych komendantów oddziałów Straży Granicznej. Akt ustala wzór tablicy “Granica państwa” i “Pas drogi...

Unia o mocowaniu siedzeń i zagłówków

Unia o mocowaniu siedzeń i zagłówków

30 września 2005

Opublikowana dyrektywa 2005/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 74/408/EWG w sprawie pojazdów silnikowych w odniesieniu do siedzeń ich punktów mocowania i...

Ustawodawstwa państw Unii Europejskiej w sprawie pasów bezpieczeństwa

Ustawodawstwa państw Unii Europejskiej w sprawie pasów bezpieczeństwa

30 września 2005

• Opublikowana dyrektywa 2005/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 77/541/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących w pojazdach silnikowych. •...

Zmiany w przepisach dotyczących pojazdów wycofanych z eksploatacji

Zmiany w przepisach dotyczących pojazdów wycofanych z eksploatacji

30 września 2005

Opublikowana decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji....

Kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

Kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

29 września 2005

Opublikowano rozporządzenie z 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Rozporządzenie wprowadza nowe regulacje prawne wynikające ze znowelizowanych przepisów działu 1.10 i 8.2 Umowy europejskiej. Szczegółowo ustalone...

Pojazdy do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych

Pojazdy do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych

29 września 2005

Opublikowano rozporządzenie z 15 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych. Ustawodawca zmienił brzmienie załącznika do rozporządzenia z 23 grudnia 2002 r. – zmieniając wzór świadectwa....

Obserwowanie i rejestrowanie zdarzeń na drogach

Obserwowanie i rejestrowanie zdarzeń na drogach

29 września 2005

Opublikowano rozporządzenie z 8 września 2005 r. w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych. Rozporządzenie określa warunki, sposób i formy przeprowadzania czynności...

Nowe zasady szkolenia i egzaminowania od nowego roku

Nowe zasady szkolenia i egzaminowania od nowego roku

29 września 2005

Nowe przepisy o egzaminach na prawo jazdy zaczną obowiązywać dopiero od nowego roku. Ministerstwo Infrastruktury tłumaczy, że nad gotowym projektem odpowiedniego rozporządzenia ciągle pracuje rządowe centrum legislacyjne – informuje “Rzeczpospolita”....

Wspólne Unii Europejskiej procedury postępowania wobec pijanych kierowców

Wspólne Unii Europejskiej procedury postępowania wobec pijanych kierowców

29 września 2005

Z wnioskiem o opracowanie projektu wspólnych dla całej Unii Europejskiej procedur postępowania wobec pijanych kierowców eurodeputowani zwrócili się do Komisji Europejskiej. Eurodeputowani chcą, by kierowcy jeżdżący np. po pijanemu byli karani niezależnie od kraju, w którym złamią...

Bezpieczna prędkość w warunkach nocnych

Bezpieczna prędkość w warunkach nocnych

28 września 2005

Sąd Najwyższy orzekł, iż błędne jest twierdzenie, że prędkością bezpieczną w warunkach nocnych jest taka prędkość, która pozwala zatrzymać pojazd przed przeszkodą, którą dostrzec można w światłach mijania, nawet jeżeli kierujący pojazdem, przestrzegając przepisów ruchu...

Zmiany w rozporządzeniach dotyczących podróży służbowych

Zmiany w rozporządzeniach dotyczących podróży służbowych

28 września 2005

Opublikowano rozporządzenie z dnia 14 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze...

Wchodzą w życie zmiany w Kodeksie karnym

Wchodzą w życie zmiany w Kodeksie karnym

26 września 2005

Obowiązują nowe zasady homologacji pojazdów samochodowych

Obowiązują nowe zasady homologacji pojazdów samochodowych

26 września 2005

Nowelizacja ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, którą 20.5.br. uchwalił Sejm przewiduje karę 5 tys. zł dla przedsiębiorcy trudniącego się transportem towarów niebezpiecznych, który nie zadba o doradcę do spraw bezpieczeństwa. Ewidencję doradców prowadzi główny...

Rodzaj paliwa w baku będzie kontrolowała także ITD

Rodzaj paliwa w baku będzie kontrolowała także ITD

26 września 2005

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie opublikowano na stronach internetowych Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego (ITD).ITD będzie mogła kontrolować, czy paliwo wlane do baku samochodu jest faktycznie paliwem do tego celu przeznaczonym (obecnie uprawnienie takie...

Wchodzi w życie…

Wchodzi w życie…

24 września 2005

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 172, Poz.1440)...

Wchodzi w życie rozporządzenie o czasowych ograniczeniach w ruchu

Wchodzi w życie rozporządzenie o czasowych ograniczeniach w ruchu

21 września 2005

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu i warunków wprowadzania czasowych zakazów opuszczania ogniska choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń w ruchu osobowym lub pojazdów. (Dz. U. nr 169, poz....

Zmiana ustaw o drogach publicznych i prawie o ruchu drogowym

Zmiana ustaw o drogach publicznych i prawie o ruchu drogowym

19 września 2005

Poniedziałkowy Dziennik Ustaw przyniósł zmianę ustaw o drogach publicznych i prawie o ruchu drogowym. Zmianie uległy m.in. przepisy dotyczące pojazdów nienormatywnych i związanych z nimi opłat. (Dz.U.2005, Nr 179. poz....