Legislacja
Chcą eurowiniet dla pojazdów użytkowych

Chcą eurowiniet dla pojazdów użytkowych

11 października 2005

Komisja Europejska i Parlament chcą wprowadzić opłaty drogowe dla pojazdów użytkowych. Nie ustalono wspólnego stanowiska: czy wszystkie rejony mają mieć taką samą opłatę, czy obejmie ona samochody o dmc od 3,5 czy od 12 t oraz w jaki sposób uzależnić wysokość opłat od normy...

Kodeks praw pasażerów autobusów międzynarodowych

Kodeks praw pasażerów autobusów międzynarodowych

11 października 2005

Komisja Europejska opracowuje prawa pasażerów autobusów linii międzynarodowych. Regulacje są wzorowane na przygotowanych dla innych środków transportu. Będą zawierały także prawa pasażerów niepełnosprawnych, ubezpieczenia, odszkodowania w razie opóźnień, odwołania kursu lub odmowy...

Radary samochodowe dopuszczalne

Radary samochodowe dopuszczalne

11 października 2005

Komisja Europejska dopuściła stosowanie radarów w samochodowych aktywnych tempomatach. Do 30 czerwca 2013 roku do tego celu przydzielono częstotliwość 24 GHz, a po tej dacie częstotliwość zostanie zmieniona na 79 GHz - ta ostatnia jest bardziej odporna na zakłócenia, gdy w pobliżu wiele...

Nazewnictwo i numerowania dróg osiedlowych, dojazdowych i innych

Nazewnictwo i numerowania dróg osiedlowych, dojazdowych i innych

10 października 2005

Wchodzi w życie ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych. Gminni radni będą także nadawać nazwy także drogom wewnętrznym. Gminy będą mogły decydować również o nazwach i numeracji przy drogach w osiedlach mieszkaniowych,...

Nowe drogi krajowe

Nowe drogi krajowe

10 października 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych. Akt wejdzie w życie 1 stycznia 2006...

Drogi pozbawione kategorii dróg krajowych

Drogi pozbawione kategorii dróg krajowych

10 października 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2005 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych. Akt wejdzie w życie 1 stycznia 2006...

Prowizje od opłat pobieranych w transporcie drogowym

Prowizje od opłat pobieranych w transporcie drogowym

10 października 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek prowizji od opłat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania. Akt wejdzie w życie 18 października 2005...

Kontrole bezpieczeństwa w środkach komunikacji międzynarodowej

Kontrole bezpieczeństwa w środkach komunikacji międzynarodowej

10 października 2005

Opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. w sprawie form kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego oraz w środkach komunikacji międzynarodowej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Akt...

Ustawa o tachografach cyfrowych

Ustawa o tachografach cyfrowych

5 października 2005

W życie wchodzi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych. od 1 stycznia 2006 r. w nowo rejestrowanych samochodach transportu drogowego będą montowane tachografy cyfrowe. Nowy tachograf - cyfrowy, składa się z zamontowanego na stałe w pojeździe urządzenia...

Będzie roczny podatek od samochodów osobowych

Będzie roczny podatek od samochodów osobowych

5 października 2005

Rozpoczęto prace nad projektem ustawy przewidującej wprowadzenie rocznego podatku od samochodów osobowych. Rozwiązanie to wzorowane jest na projekcie unijnej dyrektywy - poinformowało Ministerstwo...

Obowiązują zmiany w ustawie o drogach publicznych

Obowiązują zmiany w ustawie o drogach publicznych

4 października 2005

W życie wchodzi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nowelizacja ma nie tylko dostosować nasze przepisy do prawa unijnego, lecz także uściślić te, które do tej pory utrudniały życie. Zmieniona została definicja...

Diety dla pracowników spoza sfery budżetowej w Trybunale Konstytucyjnym

Diety dla pracowników spoza sfery budżetowej w Trybunale Konstytucyjnym

4 października 2005

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek rzecznika praw obywatelskich o kontrolę przepisów kodeksu pracy dotyczących diet za delegacje przysługujące pracownikom wykonującym zadania służbowe poza stałym miejscem zamieszkania lub miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy....

Do końca lutego całą dobę jeździmy z włączonymi światłami mijania

Do końca lutego całą dobę jeździmy z włączonymi światłami mijania

1 października 2005

Zaczyna obowiązywać (do końca lutego) nakaz jazdy z włączonymi światłami mijania przez cała dobę, wszedł w życie kilka lat temu (obowiązuje od 1997 roku) i nie powinien być zaskoczeniem dla kierowców. Ustawodawca przewidział dolegliwość za brak świateł w wysokości mandatu 100...

Formularz o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów

Formularz o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów

30 września 2005

Wchodzi w życie (z dniem ogłoszenia) wzór formularza wniosku o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz dane i informacje, jakie ten wniosek musi zawierać, składa się na treść rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji....

Tablice umieszczane w pasie drogi granicznej

Tablice umieszczane w pasie drogi granicznej

30 września 2005

Opublikowano rozporządzenie w sprawie wzorów tablic umieszczanych w pasie drogi granicznej oraz sposobu ich utrzymywania przez właściwych komendantów oddziałów Straży Granicznej. Akt ustala wzór tablicy “Granica państwa” i “Pas drogi...

Unia o mocowaniu siedzeń i zagłówków

Unia o mocowaniu siedzeń i zagłówków

30 września 2005

Opublikowana dyrektywa 2005/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 74/408/EWG w sprawie pojazdów silnikowych w odniesieniu do siedzeń ich punktów mocowania i...

Ustawodawstwa państw Unii Europejskiej w sprawie pasów bezpieczeństwa

Ustawodawstwa państw Unii Europejskiej w sprawie pasów bezpieczeństwa

30 września 2005

• Opublikowana dyrektywa 2005/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 77/541/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących w pojazdach silnikowych. •...

Zmiany w przepisach dotyczących pojazdów wycofanych z eksploatacji

Zmiany w przepisach dotyczących pojazdów wycofanych z eksploatacji

30 września 2005

Opublikowana decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji....

Nowe zasady szkolenia i egzaminowania od nowego roku

Nowe zasady szkolenia i egzaminowania od nowego roku

29 września 2005

Nowe przepisy o egzaminach na prawo jazdy zaczną obowiązywać dopiero od nowego roku. Ministerstwo Infrastruktury tłumaczy, że nad gotowym projektem odpowiedniego rozporządzenia ciągle pracuje rządowe centrum legislacyjne – informuje “Rzeczpospolita”....

Wspólne Unii Europejskiej procedury postępowania wobec pijanych kierowców

Wspólne Unii Europejskiej procedury postępowania wobec pijanych kierowców

29 września 2005

Z wnioskiem o opracowanie projektu wspólnych dla całej Unii Europejskiej procedur postępowania wobec pijanych kierowców eurodeputowani zwrócili się do Komisji Europejskiej. Eurodeputowani chcą, by kierowcy jeżdżący np. po pijanemu byli karani niezależnie od kraju, w którym złamią...