Ekspert wyjaśnia

Propozycje eksperta do rozporządzenia o szkoleniu kierowców zawodowych

18 lipca 2022

Propozycje eksperta do rozporządzenia o szkoleniu kierowców zawodowych
Marek Górny, instruktor nauki jazdy, metodyk, autor (fot. Jolanta Michasiewicz)

Marek Górny, ekspert tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS, wieloletni instruktor nauki jazdy, metodyk, autor przygotował propozycje do rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy [kliknij]. W ramach trwających właśnie konsultacji zaproponowanego przez resort projektu zmian aktu [kliknij] to ważna i precyzyjna wypowiedź.

W ubiegłym tygodniu w tekście pt. „Są obiecane zmiany rozporządzenia w sprawie szkolenia kierowców” [kliknij] informowaliśmy, iż Ministerstwo Infrastruktury przygotowało propozycje nowelizacji rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy i zostało ono opublikowane oraz przesłane do opiniowania. Marka Górnego - naszego eksperta, wieloletniego instruktora nauki jazdy, autora - poprosiliśmy o propozycje zmian z punktu widzenia praktyka. Nie recenzujemy propozycji resortowej, zmiany oczekiwanej i ważnej, cieszy reakcja autorów nowelizacji na zgłaszane przez środowisko uwagi. Przypomnijmy zaproponowano 15. zmian. Dziś konkrety autorstwa instruktora nauki jazdy, który od lat szkoli i organizuje szkolenia dla kierowców zawodowych. Rozmawia z nimi, zna problemy i wie jak było, co się sprawdziło, a przede wszystkim ma wiarygodną ocenę obecnego stanu rzeczy, dnia dzisiejszego gdy już obowiązuje przywołane rozporządzenie. Prosimy o ewentualne uzupełnienia. Jakie są Państwa propozycje? Czekamy: tygodnik@prawodrogowe.pl


[kliknij]