Ekspert wyjaśnia

Nietrzeźwość kierujących hulajnogami, uto, uwr

20 maja 2021

Nietrzeźwość kierujących hulajnogami, uto, uwr
Jacek Mnich, ekspert ds. brd, b. policjant, b. naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu. Wypowiedź wygłoszona w trakcie DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ - 13.5.2021 r. [kliknij] (fot. Jolanta Michasiewicz)

Obowiązujące z dniem dzisiejszym przepisy zawarte w tzw. ustawie hulajnogowej - jak to podkreśla wielu komentatorów - odzwierciedlają sytuację już od dawna panującą w ruchu drogowym. Zgoda! Przepisy przede wszystkim porządkują. Jednak zdecydowanie trzeba pamiętać o znaczeniu tak ważnej zmiany jak uznanie hulajnogi elektrycznej i urządzenia transportu osobistego jako ustawowo zdefiniowanego pojazdu. I już ten użytkownik nie jako pieszy, ale jako kierowca jest widziany przez prawo i tak też ponosi odpowiedzialność. A co z użytkownikami urządzeń wspomagających ruch?

Jacek Mnich, ekspert brd [kliknij]: - Skoro jestem kierującym pojazdem, to mam bardzo wiele sytuacji kiedy prawo nakazuje określone zachowanie, kiedy będzie wymagało tego zachowania, a w przypadku jego złamania będę ponosił odpowiedzialność karną. (…) Wreszcie! - co było moim osobistym dużym oczekiwaniem i naprawdę palącą potrzebą - w chwili gdy urządzenia transportu osobistego i hulajnogi elektryczne stały się pojazdami, wreszcie te osoby, które poruszają się tymi pojazdami będą opowiadały za kierowanie w stanie po użyciu alkoholu, albo pod wpływem innych środków działających podobnie. Będą odpowiadały jak za wykroczenie określone w art. 87 Kodeksu wykroczeń! Jeżeli zostaną przyłapane na takim procederze, na złamaniu tego prawa. Sąd - jak najbardziej - może wymierzyć w stosunku do tych osób zakaz prowadzenia pojazdów, który będzie opiewał od 6. do 36. miesięcy. Jeżeli osoba z takim zakazem będzie poruszała się pojazdem w ruchu drogowym - wystarczy samo poruszanie się w ramach zakazu - to wówczas ta osoba wchodzi w sferę popełnienia przestępstwa. Art. 244 Kodeksu karnego mówi: kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu… i tutaj wymienia się m.inn. prowadzenie pojazdów. Odpowiedzialność z tytułu nietrzeźwości przy prowadzeniu tego typu pojazdu poszła w bardzo ostrym kierunku.

Przypomnijmy, iż ustawodawca tutaj poszedł dalej, zakazem tym objął także użytkowników urządzeń wspomagających ruch. Pamiętajmy o nim jadąc na tradycyjnej hulajnodze, rolkach, wrotkach czy innych urządzeniach sportowo-rekreacyjnych napędzanych siłą ludzkich mięśni. Od dzisiaj takie zachowania już nie są legalne zgodnie z art. 15a ustawy – Prawo o ruchu drogowym, gdzie w ust. 7 zapisano: Osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch zabrania się: 1) poruszania się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu; (…). Będzie to wykroczenie z art. 97 Kodeksu wykroczeń.

Podobnie jak nasz ekspert pozostajemy w przekonaniu, że ta jednoznaczna regulacja zakazu poruszania się w stanie po użyciu alkoholu, odstraszy wielu nietrzeźwych kierujących hulajnogami elektrycznymi czy urządzeniami transportu osobistego oraz urządzeń wspomagających ruch. Nie ma naszego przyzwolenia na takie zachowania! (jm)