Legislacja

Odstęp 150 cm czy separacja?

21 maja 2021

Odstęp 150 cm czy separacja?
Kluczową sprawą dla bezpieczeństwa rowerzystów jest separacja rowerzystów od kierujących pojazdami ocenia resort infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

21. posiedzenie Komisji Infrastruktury. 21.5.2021 r. (retransmisja) [kliknij]

W Sejmie RP, odbyło się 21. posiedzenie Komisji Infrastruktury [kliknij]. Posłowie debatowali nad projektem ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1097 [kliknij]), który dotyczy zwiększeniu odległości przy wyprzedzaniu rowerów do 1,5 m z konsekwencją przewidzianą dla wyprzedzania innych pojazdów jak wózki, motorowery oraz motocykle. Rząd zgłosił stanowisko negatywne.

Grupa posłów zaproponowała zmianę w art. 24 ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym poprzez zmianę jego brzmienia: „2. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1,5 m.” Posłanka Iwona Maria Kozłowska następująco uzasadniała celowość nowelizacji: - To nie jest kampania przeciwko kierowcom, również ten projekt nie jest przeciwko kierowcom. To jest projekt, który ma zadbać po prostu o dystans, o ostrożność, o bezpieczeństwo każdego z uczestników jazdy.

Stanowisko rządu zaprezentował Rafał Weber, wiceminister resortu infrastruktury. Ocenił, iż kluczową sprawą dla bezpieczeństwa rowerzystów jest separacja rowerzystów od kierujących pojazdami. - Najlepsza sytuacja i dla rowerzysty i dla kierującego pojazdem jest taka, w której nie dochodzi do wyprzedzania rowerzysty przez pojazd mechaniczny - podkreślił. Wiceminister informował o realizowanych, podejmowanych i planowanych inwestycjach właśnie mających na celu odseparowanie ruchu rowerowego od samochodowego. Ostatecznie konkludował: - W naszej ocenie głównym problemem jest przestrzeganie obecnego przepisy, czyli obecnej odległości, tej minimalnej odległości, która została wskazana w ustawie - Prawo o ruchu drogowym w art. 24 ust. 2, czyli odległości 1. metra. To odległość zupełnie wystarczająca do tego, aby rowerzysta czuł się bezpiecznie. I z drugiej strony wystarczająca do tego, aby kierowca pojazdu - czy to lekkiego, czy to ciężkiego - mógł swobodnie go wyprzedzić. Problem jest w tym, aby ta odległość przez kierowców, głównie kierowców dotrzymywana i na tym powinniśmy się skupić, nad tym powinniśmy pracować. (…) Wzmacniać świadomość kierowców pojazdów mechanicznych, ale również rowerzystów w zakresie bezpiecznej odległości. (…) I egzekwowania tych przepisów.

Pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy zakończyło się odrzuceniem projektu ustawy: Komisja Infrastruktury po przeprowadzeniu pierwszego czytania tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 20 maja 2021 r. wnosi: Wysoki Sejm odrzucić raczy projekt ustawy z druku nr 1097.”

Trwa 30. posiedzenie Sejmu RP zaplanowane na 19, 20, 21 i 28 maja 2021 r. (jm)